Thailand ไทย, Norman Oetker, กรุงเทพฯ, เชียงใหม่ Christian Outreach

 

Thailand ไทย, Norman Oetker, กรุงเทพฯ, เชียงใหม่
ร์ มัน Oetker Cristiana Misionera Reynosa, http://normanoetker.wordpress.com normanoetker.space.live.com เม็กซิโก
ชาว เม็กซิโก ที่ อยู่ ใน ความ กลัว ใน ประเทศไทย ทาง ตะวันตก เฉียง เหนือ ภูเขา ป่า. สงคราม ยา narcos ติด จุด โทษ ทหาร ใน Reynosa Mexico 

 

2010

กุมภาพันธ์ 23 . Reynosa เม็กซิโก

ไทย, กรุงเทพฯ, เชียงใหม่
น อ ร์ มัน Oetker Cristiana Misionera Reynosa, http://normanoetker.wordpress.com normanoetker.space.live.com เม็กซิโก
ชาว เม็กซิโก ที่ อยู่ ใน ความ กลัว ใน ประเทศไทย ทาง ตะวันตก เฉียง เหนือ ภูเขา ป่า. สงคราม ยา narcos ติด จุด โทษ ทหาร ใน Reynosa Mexico
 
2,010 กุมภาพันธ์ 23 น. Reynosa เม็กซิโก
กลัว มี gripped ส่วน ใหญ่ ของ เมือง. สำหรับ ฉัน มัน ธรรมดา ที่ จะ เห็น และ เข้าใจ ความ กลัว ที่ ไม่มี ความ ต้องการ มาก ขึ้น ภายใน หนึ่ง แล้ว รักษา ตัว เอง.
ชาว เม็กซิโก เป็น ประจบประแจง โลก ที่ รุนแรง เกินไป ถูก นำ มา ใกล้ พวก เขา มี ข่าว เล่าลือ อาละวาด ที่ นี่ ใน Reynosa เกี่ยว กับ เรื่อง นี้ และ ที่ เกิด ขึ้น.
ทหาร ได้ ให้ มัน เป็น ที่ รู้จัก โดย: หนังสือพิมพ์ TV. และ helicopters บิน overheard, การ คิด ของ พวก เขา. พวก เขา ได้ ให้ ข้อมูล มาก ที่ ได้ รับ อนุญาต narcos (ค้า ยา) ออก จาก บริเวณ ที่ ใช่ อาจ มี บาง skirmished น้อย.
กลัว, ข่าว เล่าลือ เป็น จริง แพร่หลาย และ abounds.
ใน ประเทศไทย เป็น มิ ช ชัน นารี ให้ อยู่ ใน ใจกลาง ของ สามเหลี่ยม ทองคำ ผลิต เฮโรอีน () ของ เอเชีย ตะวันออก เฉียง ใต้ ใน ภูเขา เกี่ยว กับ ภูเขา หิมาลัย. นี้ เหมือน กลัว ที่ abounded มี เป็น สถาน ที่ อื่น ๆ ใน โลก ซึ่ง ชีวิต มนุษย์ จะ ดู แน่นอน เมื่อ ไม่มี ความ หมาย เป็น และ ความ ตาย ของ มนุษย์ เป็น มูลค่า ไม่ โดย บรรดา ผู้ ที่ ถูก ควบคุม โดย ชั่ว นี้ ชั่ว ของ สละ ชีวิต บริสุทธิ์.
เอเชีย ตะวันออก เฉียง ใต้ มี ประวัติศาสตร์ อัน ยาวนาน ของ การ ทำลาย ชนชาติ ของ การ เป็น คน ของ ตัว เอง กับ จีน ใน นำ.
ชีวิต มี สิ่ง ที่ ฉัน ต้องการ จะ ใช้ ใน ช่วง สั้น จีน, Reynosa Mexico, update.
กลัว เช้า ของ นี้ เป็น ของ ชัย ฏ อน ก็ มาก จริง และ มี จริง ก็ จะ ควบคุม บุคคล ใน ลักษณะ ต่างๆ มากมาย. ฉัน จึง เศร้า ใจ เมื่อ เป็น เช่น ฉัน เคย หลาย อีเมล และ โทรศัพท์ จาก กังวล เพื่อ ความ ปลอดภัย ของ ผู้ ที่ เป็น คน อื่น เป็น ฉัน ฟัง หรือ อ่าน จาก e-mail ความ กังวล ของ พวก เขา กลัว ที่ พวก เขา ได้ พวก เขา เงียบ ใน การ จับ เป็น.
(หมายเหตุ: โปรด .. กลัว นี้ และ กำ มัน คือ ว่า ที่ ไม่ สามารถ ยกเลิก ได้ โดย คน. เมื่อ ฉัน ยัง คุย กับ คน ใน โลก เกี่ยว กับ พระ เยซู ที่ พวก เขา อยู่ ใน โลก นี้ ควบคุม อื่น ๆ ใน โลก นี้ กลัว และ Superstitions .
โลก ของ พระ เยซู เป็น sanctified และ ตั้ง ค่า ออก จาก "เลือด ของ แกะ ที่ ที่ พระ เยซู." พระ เยซู, เสียสละ มนุษย์ สมบูรณ์ แบบ บริสุทธิ์ เพื่อ พระเจ้า สำหรับ บาป ของ โลก ทั้งหมด.
บรรดา ผู้ ประสบ เสียใจ นี้ เปลี่ยน ได้ เกิด ขึ้น.
ประสบการณ์ นี้ การ กลาย เป็น "เกิด คริสเตียน อีก ครั้ง" ที่ มา โดย การ วาด ภาพ ของ พ่อ ที่ ผ่าน ส่วน ที่ สาม ของ Trinity ของ พระเจ้า ให้ วิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์.
บริสุทธิ์ วิญญาณ นำ องค์ พ่อ, ความ รัก, ความ เมตตา และ การ อภัยโทษ จาก ความ โปรดปราน ของ พระองค์ คน ไป สนับสนุน องค์ พ่อ เรียก ว่า เมตตา, กรุณา นี้ อนุโลม ให้ คน นี้ เป็น เพียง วิธี เดียว ที่ มนุษย์ จะ เริ่ม เข้าใจ ว่า เป็น Christian.
มนุษย์ ไม่ สามารถ ตัดสินใจ ที่ จะ เป็น คริสเตียน โดย ไม่! พระเจ้า พ่อ โปรดปราน แรก เขียน เขา ไป เกี่ยว กับ การ เสียสละ ของ พระ เยซู Cross.
Triune พระเจ้า เป็น ง่าย โดย การ อธิบาย ใน สาม คน นั้น กำลัง: พ่อ ของ ลูก และ วิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหมด สาม เป็น ของ สาร เดียวกัน แบ่งแยก ไม่ ได้ ที่ ช่วย ให้ การ เริ่ม ต้น นี้ ถูก ป้อน เข้า สู่, เข้า Holiest ทั้งหมด สถาน ที่ ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง เป็น "Cross พระ เยซู! ไถ่ถอน Man’s "
ซึ่ง โทษ ของ โทษ มนุษย์ สำหรับ ทุก ทุก คน ของ โลก ขออภัย โทษ และ ทุก คน เป็น ของ "Original Sin!"
นี้ Original Sin ได้ จาก อา ดั ม ผู้ ที่ มี วัน สิ้น ผู้ ที่ ไม่ อยู่ ใน สภาพ ที่ สมบูรณ์ แบบ ของ พวก เขา จาก วิญญาณ, จิตใจ และ ร่างกาย สำหรับ พวก เขา ฝ่าฝืน พระเจ้า และ ถูก ขับ ไล่ออก จาก "สวรรค์ วัน สิ้น.
ใน การ ลด ลง รัฐ ดื้อดึง ของ พวก เขา ขณะ นี้ ไม่มี มนุษย์ ที่ สมบูรณ์ แบบ พวก เขา เริ่ม มี เด็ก และ เด็ก ทุก คน หลังจาก นั้น ได้ รับ การ ถ่ายทอด ที่ เหมือน กัน เกเร, spirit ละเมิด, ต่อ พระเจ้า ว่า First ปกครอง ของ เรา เห็น.
วาด ภาพ ของ พ่อ เมตตา และ ความ รัก และ ความ เมตตา ใน การนำ และ ให้ หนึ่ง มา นี้ สถาน ที่ ศักดิ์สิทธิ์ มาก Cross พระ เยซู!
Cross คือ ยาก จะ เข้า ใกล้ โดย จะ ของ มนุษย์ ที่ ไม่ สามารถ เข้าถึง หนึ่ง ของ วัด เขา หรือ เธอ จะ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ชีวิต ของ พวก เขา ใน การ เป็น ของ คริสเตียน.
วิธี เดียว ที่ จะ Cross คือ ผ่าน ความ เมตตา และ ความ โปรดปราน นี้ เป็น หนึ่ง escorting นี้ เกณฑ์ บริสุทธิ์ ที่ ออก จาก โลก นี้ เข้า พอร์ทัล ของ สวรรค์ นั้น ไม่ใช่ คน กำหนด หรือ จะ แต่ โดย พ่อ รัก และ ความ เมตตา. โดย "อนุโลม!" ของ พระองค์
ที่ ฉัน พูด ของ ความ จำเป็น ใน การ หนึ่ง ที่ จะ เกิด อีก ครั้ง บรรดา ผู้ ที่ ไม่ ได้ วาด เพื่อ ดู ความ รู้ นี้ เมื่อ คำ เหล่า นี้ เป็น ความ โง่ เขลา.
ยัง ผู้ ที่ จะ เกิด อีก ครั้ง โดย บริสุทธิ์ วิญญาณ ของ พระเจ้า ผู้ ให้ สะอาด ของ Original Sin ของ คำ เหล่า นี้ มี ความ หวัง และ ผลิต ลอด กาล ชีวิต พวก เขา ให้ ความ สุข สบาย ตลอด และ สมถะ ของ การ เกิด อย่าง แท้จริง อีก ครั้ง โดย องค์ ผ่าน พ่อ เมตตา, เมตตา และ Love! พระองค์ ได้ ทั้งหมด มหา บริสุทธิ์ และ เฉลิมพระเกียรติ!
ดังนั้น จึง เป็น ฉัน ฟัง แล้ว unregenerate บรรดา ผู้ ที่ ยัง ไม่ ได้ รับ การ Calvary’s Cross,
ความ กลัว และ ความ กังวล ของ พวก เขา ไม่ มาก เกี่ยว กับ ฉัน ฉัน คิด, – และ ฉัน จะ ขอบคุณ พวก เขา โทร – ตาม ที่ เกี่ยว กับ การ มี สิ่ง ที่ เป็น ความ คิด ของ ฉัน เกี่ยว กับ สิ่ง ที่ กำลัง เกิด ขึ้น ที่ นี่ ใน Reynosa Mexico.
ขณะ นี้ สอง narco (ยา เสพ ติด) gangs อยู่ ใน สงคราม กับ แต่ละ ทหาร มี ส่วน เกี่ยวข้อง แต่ ไม่ แน่ใจ ใน สิ่ง ที่ พวก เขา และ หลัง เพื่อ ให้ ทหาร ได้ ตัดสินใจ ที่ จะ ท่วม ข่าว โทรทัศน์ และ การ มี multiples จาก นับ, กลุ่ม ติด ทัพ รถ บริเวณ ต่างๆ patrolling พร้อม กัน ทั่ว เมือง.
นี้ เพื่อ แสดง ให้ ผู้ คน ที่ นี่ ที่ พวก เขา อยู่ ใน ปัจจุบัน จริง แต่ downside คือ คน ที่ อยู่ บน ขอบ ด ของ การ กลัว การ บิด และ การ เคลื่อนไหว คล้าย ใน ทิศทาง ของ ความ คิด ทุก ความ คิด ของ พวก เขา ทุก questing ย้าย ทุก ฉัน ควร จะ ไป ทำงาน ฉัน ควร ไป ที่ นี้ หรือ ว่า กลัว … และ เป็น ผล ทำให้ หมด อำนาจ เมื่อ บรรดา "บริสุทธิ์!
เป็น ฉัน ได้ ตอบ รับ การ โทร หลาย เสร็จ อ่าน อีเมล ของ ข้อ กังวล ของ เย็น ที่ ผ่าน มา นี้ 22 กุมภาพันธ์ 2010 เมื่อ เสร็จ การ แสดง ใน คำ หรือ บทสนทนา การ ให้ ที่ ที่ ได้ รับ ถูก ล้อม ขึ้น ภายใน ของ พวก เขา ออก ก็ เมื่อ พวก เขา เสร็จ แล้ว ใน ประโยค สุดท้าย ที่ พวก เขา ได้ หยุด ชั่วคราว มี ให้ ทุก ข้อ สงสัย ของ พวก เขา ออก มา ว่า ฉัน สามารถ แบ่งปัน "พระ เยซู" พระ เยซู คริสต์ ให้ กับ ลูกศิษย์ ของ พระองค์ สันติภาพ ที่ จะ ทรง ประทาน, สันติภาพ ที่ ยิ่ง ใหญ่ จาก โศกนาฏกรรม ที่ เกิด ขึ้น กับ คน ใด.
สันติภาพ ที่ surpasses เมื่อ ใด โรค มนุษย์ afflicts ศรัทธา, สันติภาพ นี้ ไม่ ธรรมชาติ มนุษย์ ก็ ประเสริฐ, ศานติ นี้ ไม่ สงบ ก่อน พายุ นี้ ศานติ ประเสริฐ, ไม่ ยืน ออก ไป ใน ทาง ทหาร นั้น และ ไม่ใช่ ผู้ ที่ ได้ รับ ทำ โดย องค์ประกอบ ด้าน อาชญากรรม และ ความ ขัดแย้ง อย่าง ต่อ เนื่อง.
ไม่มี ผู้ ศรัทธา ได้ จัด เรียง ของ ข้อความ ที่ ราย ล้อม ด้วย ชีวิต และ ใน ข้อความ นี้ (ประเภท) หนึ่ง มี ความ ตระหนัก รุนแรง ทั้งหมด ที่ เกิด ขึ้น รอบ ๆ พวก เขา ยัง ผล ทำให้ ทรุดโทรม น่า กลัว กลัว จะ ไม่ นำ ไป "เกิด อีก ครั้ง คริสเตียน" ที่ ได้ รับ การ เกิด ของ องค์ เกิด จาก วิญญาณ อัน ศักดิ์สิทธิ์ ของ องค์ อีก ครั้ง เกิด จาก "วิญญาณ บริสุทธิ์ ของ พระเจ้า และ พ่อ โปรดปราน!
หมายเหตุ A, religionist โปรเตสแตนต์ ผู้ ซ้ำ เกี่ยว กับ นิกาย งบ เกี่ยว กับ หลัก ศาสนา ที่ พวก เขา กล่าว ว่า พวก เขา หรือ ยืนยัน สมาชิก ภายใน กลุ่ม นี้ พวก เขา จะ ไม่ Christian! พวก เขา เป็น สมาชิก เพียง กลุ่ม ศาสนา อื่น.
วัน นี้ 23 กุมภาพันธ์ 2010 เช้า นี้ ของ พระ เยซู เป็น พระเจ้า และ พระ ของ ทุก พระองค์ ของ พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ใน ช่วง เช้า แม้ ประตู ตาย ของ ดูเหมือน ใกล้ …. เขา เป็น พระ ใน ช่วง บ่าย เมื่อ ชีวิต ดูเหมือน ยุติธรรม และ ของ ดี … เขา พระ ใน ตอน เย็น และ ผ่าน ทาง ยาว darkened ของ กลางคืน.
พระ เยซู เป็น พระเจ้า ของ ฉัน ใน ทุก สิ่ง ที่ พระองค์ ได้! สันติภาพ ความ ปิติ และ ความ สุข ใน Ghost บริสุทธิ์!
น อ ร์ มัน Oetker มิ ช ชัน นารี คริสเตียน Reynosa Mexico normanoetker.space.live.com

Thailand, Bangkok, Chiangmai

Norman Oetker Cristiana Misionera Reynosa, México normanoetker.space.live.com http://normanoetker.wordpress.com

Mexico People who live in Fear in Thailand’s northwest jungle mountains.       Drug war narcos caught in military shootout in Reynosa Mexico   

2010 February 23 am, Reynosa Mexico,

Fear has gripped a great portion of the city. For me it’s plain to see and understand the fear, there is no greater desire within one then their own self preservation.

The people of Mexico, as well as the world cringe when extreme violence is brought near to them, rumors are rampant here in Reynosa about this and that happening.

The military has let it be known by: newspapers, TV., and helicopters flying overheard, of their intentions. They have given much information which allowed the narcos (drug traffickers) to leave the area, yes, there could be some minor skirmished.

The fears, the rumors, are real pervasive and abounds.

As in Thailand as a missionary, living in the heart of the Golden Triangle(heroin production) of southeast Asia in the Himalayan mountains. This is identical of the fear that abounded there, as well as other places in the world, where human life is decidedly looked upon as meaningless, and human death is of no value, by those who are controlled by this evil, the evil of the taking of innocent life.

South East Asia has a long history of genocide of it’s own people, with China in the lead.

Living there is what I would like to share in this brief China, Reynosa Mexico, update.

This morning’s fear is of the devil, it’s very real and tangible, it will control a person in many different ways. I’m so sadden, when as an example I’ve had several emails and phone call’s from those concern for my safety, as well as others, as I listened  or read of their e-mail concerns, the fear that has them, has them tightly in it’s grip.

( a note: please.. this fear and it’s grip, is that that cannot be undone by man.  When I also talk with people of the world about Christ, they are in this other world, this other world control in Fear, and Superstitions.

The world of Christ is sanctified and set apart, by the “Blood of the Lamb, that is of Christ.”  Christ, the perfect, sinless, human sacrifice to God, for the sin’s of the entire world.

Those, who this transforming repentant experience, has happened.

This experience of becoming a “Born Again Christian,” that originated, by the drawing of the Father, through the third part of the Trinity of God, the Holy Spirit.

The Holy Spirit brings God the Father’s, Love, Mercy and Forgiveness, through His favor to man, God the Father’s favor is called Grace, this favor, this Grace to man, is the only way that man can begin to understand how to be a Christian.

Man cannot decide to be a Christian, WITHOUT! God the Father’s Grace first drawing him to the sacrificial Cross of Christ.

The Triune Godhead is simplified by the explanation of the three persons, those being: the Father, Son, and Holy Spirit, all three being of the same substance, inseparable, that allows this threshold to be entered into, entering into the Holiest of all Holy Places, which is the “Cross Of Christ! Man’s Redemption”

Where forgiveness of man’s, forgiveness for all of all the peoples of the World, forgiveness of and for every human being’s “Original Sin!”

This Original Sin was from Adam, who with Eve, who where no longer in their perfect state of spirit, mind, and body, for they disobey God and were driven from the “Garden Of Eve.”

In their fallen, disobedient state, now no longer the perfect human beings, they began to have children and all children thereafter, inherited that same disobedient, rebellious spirit, toward God, that our First Parents demonstrated. 

The drawing of the Father’s Grace and Love, and Mercy, in the bringing and the allowing of one to come to this very Holy place, the Cross of Christ!

The Cross, is unapproachable by the will of man, inaccessible by one’s determination, he or she will be unable to change their lives in the becoming of a Christian.

The only way to the Cross is through Mercy, and Grace, this is escorting one to this Holy threshold, that leave this world, entering into the portal of the Heavenly, not by man’s determination or will, but by the Father’s Love and Mercy. By His “Grace!”

As I talk of the need for one to be Born Again, those who are not being drawn to this knowledge look upon these words as foolishness.

Yet, to those who are to be Born Again by the Holy Spirit of God, those to be cleansed of their Original Sin, these words are Hope and Eternal Life, giving them eternal joy and peace of mind of being truly born again by God, through the Father’s Grace, Mercy and Love! to Him be all Glory and Honor!”

So it is as I listened, the unregenerate, those who haven’t been to Calvary’s Cross,

Their fear and concern isn’t so much about me I think,- and I do appreciate them calling,- as it is about how, are what is my thoughts about what is currently happening here in Reynosa Mexico.

Currently two narco (narcotic) gangs are at war with each, the military is involved, yet unsure of what and who they are after, so the military has decided to flood the news, TV, and by having multiples of tens, troop carrying army trucks patrolling different areas simultaneously  throughout the city.

This is to indicate to the people here, that they are in fact present; however, the downside is the people are on the knife’s edge of fear, twisting and writhing in every direction of thought, their every thought questing every move, should I go to work, should I go to this or that…fear and it’s crippling consequences, upon those the “Innocent!”

As I‘ve listened to the several callers, finished reading emails of concern, of this past evening, February 22, 2010 when they are done expressing in words or conversations, letting that that has been pent up inside of them  released, it’s when their done, then in that final sentence and they have paused, having let all of their concerns come out,  that I’m able to share “Christ,” Christ gives to all His followers a Peace that only He gives, a Peace that is greater than any tragedy that happens to man.

A Peace that surpasses when any of human diseases afflicts a believer, this Peace is not natural to man, it’s heavenly, this Peace is not the calm before the storm, this heavenly Peace, is not the stand up go forth as in the military, and it’s not those who have been made hardened by the criminal element and the continual conflicts.

No, the believer has a sort of a bubble that surrounds their lives, and in this bubble (sort of) one has the acute awareness of all that is happening around them, yet, the awesome crippling effects of fear aren’t present to the “Born Again Christian,” one that has been born of God, born by the Holy Spirit of God, again, born by the “The Holy Spirit Of God  And The Father’s Grace!”

A note, a Protestant religionist who repeats a denominational, religious doctrinal statements, in which they say they or affirm their membership within this group, they are NOT a Christian! They are a member of just another religious group.

Today,February 23, 2010 it’s morning, Christ Is Lord and King of All, He’s King in the morning even if death’s door seems near…. He’s King in the Afternoon when life seems fair and all’s well… He’s King in the evening and through the darkened length of the night.

Jesus is my Lord, In Him all things are possible! Peace, Joy and Happiness in The Holy Ghost!

Norman Oetker Christian Missionary Reynosa Mexico normanoetker.space.live.com

 

Russia, Norman Oetker, Санкт-Петербург, Моска, Нижний Новгород, Екатеринбург
Arabic افريقيا ، نورمان Oetker ، الجزائر ، ليبيا ، مصر ، المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا وايران http://normanoetker.space.live.com