אמונות האחרונות,Hebrew and Englsh, גורמים דת של אי אזהרה, עברית ואנגלית, נורמן, Oetker, פרוטסטנטים, נוצרים מיסיונרית, לאם, נוצרים Outreach

They Left All To Follow Jesus!

הם עזבו הכל כדי בצע ישו יש לך?
דבר אלוהים הגיע, החלטת
לעכב לחשוב על עצמך.
ואז לשקר רוח הקודש
כמו חנניה ואשתו Sapphira שלו
עשה מעשי 5:1.
הם בסופו של דבר בגיהנום,
על שקר מתמשך שלהם.
בכך שהם התאפק
חלק מאלוהים.
אמרת את זה שנתת לו הכל?
כל החיים שלך? בתשובה!
-
They Left All To Follow Jesus Have You?
God's Word came, you decided to withhold
thinking of yourself.
Then to lie to the Holy Spirit as
Ananias and his wife Sapphira did in Acts 5:1.
They ended in hell, for their continual lie.
In that they held back part from God.
Did you say that you gave him all of your life? Repent!

אני מנסה להפעיל את המאמר הזה במספר דרכים שונות. אני נותר עם שורה של מחשבות בלתי פוסקות שנוצרו על ידי אנשים מן העבר, שידעו על אלוהים, אז העבר הקרוב, ובסופו של דבר היום מרס 2012 – בשנת בעולם 1. – מילים של אלוהים אדם היו לו לא לאכול מעץ מסוים, אדם וחוה אז אמר. השטן פיתה את חווה בין השאר על ידי לפייס את האיפור שלה. כך, ערב לשכנע את עצמה מה שאלוהים אמר ממש לא התכוונתי בדיוק את זה, ולכן, היא הוסיפה, מה היא חושבת שזה צריך להיות או איך זה היה להתפרש, והתוצאה להיות שונה ממה שאלוהים קבע בבירור . ערב הפר ואת חטאו יחד עם אדם. כך, מביא על כל הדורות, במכת החטא והמוות. מאן מקורי חטא. – אלוהים הבטיח אדם וחווה ולכל לאחר מכן, כי הוא הולך להיות אחד לבוא ילוד אישה, זה יהרוס את התוצאות של אי ציות של אדם לאלוהים, כזה יהרוס את כוחו של החטא על האדם. – הבאים 1500 שנה, בני האדם, על פי רוב התחנה להאמין ולבטוח אלוהים הבטיח לבוא הגואל, למעט משפחתו של נח. לפיכך, צאצאים של אדם לשכנע את עצמם, כמו חוה שכנעה את עצמה, כי מה שאלוהים אמר ממש לא התכוונתי בדיוק את זה, ולכן, הם הוסיפו, מה הם חשבו שהוא צריך להיות, או, כמה שזה היה להתפרש, והתוצאה להיות שונה ממה אלוהים הצהיר בבירור, בדיוק כפי שעשה ערב, ולכן בעקבות אמונותיהם הביא פסקי דין חמורים מאלוהים עליהם. – שנת העולם 1657. – מבול של העולם כולו, היה חטאי האנושות המתועבים של תוצאות נגד אלוהים. אלוהים שהוא בורא עליון המחוקק, ולכן הוא קבע את העונש, על מעשים נוראיים כאלה. אלוהים צדק, ההשלכות של העונש על מעשים אלה נגד אלוהים, נקרא זעם, זעם האלוהים, ולכן זה עונש, את זעמו של אלוהים, הרס מוחלט הנדרש של העולם על ידי המבול. – הכל נהרסו למעט משפחתו של נח. הם, משפחת נח, בשנת 1657 בעולם, המשיך להאמין ההבטחה היה מדור אדם אבינו שלהם מאלוהים. “זה, הבטיח אלוהים לאדם וחווה ולכל לאחר מכן, כי הוא הולך להיות אחד לבוא ילוד אישה, זה יהרוס את התוצאות של אי ציות של אדם לאלוהים, כזה יהרוס את כוחו של החטא על המין האנושי.” – שנת העולם 1770. – האיש, תוך פרק זמן קצר 250 שנה, שוב, עזב את אביו הבטיח כי נח שלהם אמר להם ה ‘שולח את הזרע של האישה, של אחד, אשר ריסוק להרוס את כוחו של החטא על האדם, יהיה חבול בכך. העם רדף אחריו לא את ההבטחה של אלוהים נתן לאדם. הם החליטו לבנות מגדל עד השמים, שבו אלוהים גרמה בלבול השפה, ולכן העבודה למגדל בבל להפסיק. שוב אנו יכולים לקרוא פיקוד רגיל של אלוהים לא להיות ציית ובטחתי על, על מה שאלוהים אמר לאדם, היה למעשה, יתרחשו, וכי האיש בכל דרכיו אינו יכול להוסיף או לקחת כי אשר הוסמך מלמעלה. – שנת העולם 4000. – ישוע בא לעולם, הלידה שלו מילא את כל הנבואות היהודיות לגבי המשיח. אומה עברית, מטרת העם היהודי היה להציג את ישו לעולם. ההיסטוריה עברית היא מפוארת למדי, למי שנשאר נאמן מה שאלוהים אמר להם לעשות. – המטרה של העם היהודי היה להציג את הברית החדשה, על כל העולם דרך ישוע המשיח. בנוסף, ההיסטוריה עבריים גדושה אלה החליטו לא מאמין באלוהים. ישוע הוא המטרה של אלוהים לשמור חטא האנושות של Exchange, לאחד להיות בנו של האל, על ידי גברים המרה על ידי רוח הקודש של אלוהים. עבור אלה אשר קיבלו את תוכנית הישועה של אלוהים, באמצעות ישו, יכול כיום, כמו בעבר, להיות יצור חדש במשיח, על ידי כוח על טבעי של רוח הקודש של אלוהים. כל האנשים של העבר, ההווה, והעתיד צריך להשתמש באמונה על מנת קיבל המשיח אלוהים, ישו. אלוהים דרך ישוע הצטרפה כל אנשי העולם באותה מידה. ישו מת על הצלב, הציע את חייו, היה קורבן לאלוהים האב, להסרת חטאו של המין האנושי, מחויב בספר בראשית על ידי ההורים 1 אדם וחוה. – דווקא עכשיו, משוחררים מן הכוח שליטה של השטן, את השטן והשדים שלו כי שוטטו בעולם, מפתה מרמה חלש, ועידוד למורדים נגד אלוהים. – מטרת שישו את הקריאה ועדת גדולה לכל אלה המאמינים בו, הוא להם לעשות בדיוק את זה, ללכת הלאה. – הודעה בשורת החירות של בני האדם, החירות מן החטא, של שעבוד ומוות, חירות, גאולה דרך המשיח ישוע. כריסטיאן הוא זה הופכת טבעית. כיום, על הטענה כי כל, כי הם נוצרים, הם מצווים לציית אכן המשיח, ודבריו. – ללכת הלאה, הללויה, וללמד ולעשות תלמידי למשיח. כדי להגדיר את החטופים ללא תשלום, ששוחרר על ידי הידע של הודעת הבשורה, האיש השחרור מן השעבוד שלהם ביודעין, כדי שד אכזרי רודני הגיהנום. זה זה רוח של רשעות, כי המשיח מובס, התהילה שמו. מי עכשיו לסמוך על ישו, יש ניצחון, לישועה שלהם המשיח שחרר אותם מאחיזתו של חטא. עכשיו, דרך אמונה ואמונה באלוהים, בדברו, אתה יכול לקבל את האפשרויות הבלתי מוגבלות, בטח עכשיו לציית. אלוהים יש תוכנית רק בשבילך, אתה מאמין לו? – ספר לכולם הישועה שלהם באמצעות ישו, לך ללמד את תלמידיו, לא להפוך את התלמידים לקבוצה מסוימת, יבש מת רוחנית של relgionists, אבל הציל את התקווה התוססת של ישו, הכנסייה שלו, גברים ונשים שמסרו את כל חייהם ליהוה. – איפה זה שזה עתה נולד, כי אדם חדש במשיח, כי נוצרי, שומע את הבשורה כמה חיים, חיים אל ה ‘. כי למעשה, נותן החיים, מאפשר את מי המעיינות של אלוהים, לפרוץ החוצה מאלו נכנעו כולם. הם אשר ויתר על אלוהים של העולם הזה, יש לי עכשיו, ורוב בכוונה תחילה, החליט לשרת את אלוהים של התנ”ך, ולא את העושר של העולם הזה, והשאיר את הכוח שליטה של עושר זה של העולם, נוטשים את כל החיים זה עלוב ביותר . כדי להחליף את אשר מת בחטא ו העבירות, עכשיו על ידי אמונה, שיש בנו של אלוהים, ישו, כמו ה ‘1 של ומושיע. – כריסטיאן הולך ושוב, שיתוף ומסביר הישועה דרך המשיח. שיתוף לתוך נותן מה אלוהים האב ככל אשר יבוא. בחופשיות באהבה כמו ישו נשמע שיחה של CLARION לאלה שיש להם את ההזדמנות, לא רק חיים חדשים, אבל בחן שפע המלווה מהאב, אחד יהיה אמון מלא חיים ממנו, בורא הכל. – כמו הודעה של ישו אלוהים יוצא, דרך נוצרים צייתן, מסר רק תפקיד, זו של חיי הנצח, ואת הדרך היחידה לגאולה. המשיח ולקבל אותו כמו גואל האישי שלך, מקבל את הנחת החיים לפניו, לוקח את החיים שלך ואת הפשטת משם כל מניח דתות העולם, כל הטוב שיש לאדם על עצמו, לוותר על הכל, קבלת את אמיתות התנ”ך בתוך הפרוטסטנטית הנוצרית התנ”ך, הברית החדשה אחרת. – זה אז יש תשובה מלאה, אי אפשר להיות לידה חלקית כאדם חדש במשיח, אם החיים שלך עדיין על המשפחה שלך, חברים ועבודה, ואז המשיח, לאחר מכן, בזמן שנוח לך כדי להתאים אותו, אז אתה לא נולד מחדש. – תשובה הוא לעצור מכוונת של פעולה אחת, להפוך לחלוטין את פעולות חדש. אם החיים שלך לידה חלקית, בדברים על אלוהים, אתה לא נוצרי, אתה צריך לאפשר את האוזניים רק לשמוע מה הוא האינטרס שלכם. – היזהרו עמדה כזו לפני ה ‘, כי יום הדין יבוא, אלה במשיח לברך אותו בשמחה, בהתרגשות, לשמוע את דברי המושיע שלהם מבורך אומר למאמיניו, “כל הכבוד משרת טוב ונאמן.” עם זאת, לאחרים הוא קובע בפשטות, “יוצאים ממני, אני לא מכיר אותך, לצאת למקום מוכנים את הכופרים, השטן ומלאכיו.” – ישועה, ולאחר מכן לחזור בקרוב של ישו כוכב הלכת הזה. זהו המסר הבשורה כי ישו אכן הציל את כל! כל זה יהפוך לו אותו בלבד, כפי שהיא מתגלה לנו בתוך הברית הנוצרית הפרוטסטנטית החדשה בתנ”ך. משפחה חדשה של אלוהים, עם המשיח רק כראש משפחתו לכנסייה, משפחה חדשה הוא כל מה להיוולד מחדש מבחינה רוחנית על ידי אלוהים, הלידה החדשה היא מי קיבל את ישו בתור המושיע של האל. – כל אשר הסכימו ישו, כפי הישועה הדרך היחידה. ישו, וקבלת תוכנית הגאולה שלו הישועה היא עבור כל בני האדם, זו הדרך היחידה חטא ניתן להסיר את החיים. – מי מבין, מי החליט, מי שמאמין רק הברית החדשה של התנ”ך כעל כיוון מדריך היום הנוצרית, נמצא הברית הפרוטסטנטית החדשה הנוצרית, והכי חשוב אחד לא צריך לקבל ולהאמין באמונה . להאמין באמונה זה מה שחסר היום. – בקריאה הפרטי שלי של אחרים של אמונה, הצבע היה מודגש לדעתי, כמו שאני לקרוא תיאור של אחד להאמין בעצמם, כי הם אכן נוצרי, כי מה שהם האמינו, ולא עשו בחייהם מאז הפיכתה כריסטיאן היה נכון. – כי מעשיהם ומילים, הוכיחו כי הם היו נוצרים, ובכל זאת, אלה לא היו. – איך זה יכול להיות? – זה היה אותו אדם האמין עצמם, על ידי הפעולות שלהם עכשיו בתוך העולם הדתי, דבריהן של אמונה והתנהגות בצדק מראה להם להיות נוצרי. אמונתם הפגינו עד כה היתה אמונה על החיים שלהם עכשיו, הם הצטרפו הדת הנוצרית, ואז, הם יודעים שהם עשו זה או אחר, כמו כתבי הקודש מלמדים. – אמונה זה להאמין, להאמין במשהו שאתה לא יכול לראות או לגעת. האמונה משהו שהוא בלתי נראה, ובמקרה הזה, אמונה של אדם היא שאלוהים נמצא בשליטה מוחלטת. אפשר לבחון את חייו של אחד התשובה כן, כי יש לך למעשה שינה את דרכיך, כעת מאמינים במשיח, אתם קוראים את התנ”ך, אתה מנסה ותרגול ולשתף המשיח עם כל מה שאתה בא במגע עם. – אתה יודע שאתה נוצרי. האמונה שיש לך, הוא שאתה מאמין בעצמך, כי למעשה, משתנים והם נוצרי, אתה לגמרי בטוח בקשר לזה, ואתה יכול להוכיח את זה לאף אחד, אתה יכול להסביר את תוכנית הגאולה. זוהי אמונה MS-הניח, זה סוג של אמונה לא באלוהים, אבל האמונה שאתה רואה בתוך עצמך. זו אינה אמונה להאמין בדברים שלא נראו, אבל האמונה על דברים שאפשר לראות או לגעת. דוגמה טובה לכך, היא זו, כי היא חסרת ביטחון, ריאליסט. הוא או היא יגידו שהם לא רואים תשתמש לדבר או ללכת ולהגיד זה או אחר למישהו, כי הם חושבים שזה בזבוז של מאמץ וזמן. הם נוח לסגור את החשבון עם התייחסות מעורפלת של כיצד ישלמו תפילה עבורם. – זה רק אמונה, לא אמונה. – האמונה כי אלוהים הוא נע כל הדברים אחד של טוב, בכל תחומי החיים של האדם, וכי זה המקצוע של אמונה, אמונה באלוהים, בתור אחד מתחיל כל יום, כי הריבון, כל ה ‘הידיעה, יש כל מה עובד טוב של אלה שיש להם אמון בו. – התקשורת היחידה של האדם היא על ידי ועל ידי האמונה. כל בני האדם יש את היכולת להאמין, להאמין שישוע הוא אלוהים, אשר הביא גם בנו, שווה לאלוהים. ישוע הוא חומר רוחני כמו אלוהים האב, ואלוהים רוח הקודש, אלו שלושה גופים נפרדים הם בלתי נפרדים. המטרה של ישו אז היה נגאל את כל בני האדם. על מנת כי כל בני האדם עכשיו יש דרך חזרה לאלוהים. ישו כרגע היא לימינו של אלוהים, למטרה אחת בודד וזה להתערב לאלוהים האב בשמנו, של הצרכים והרצונות שלנו. – מבט נוסף על ההיסטוריה ישו ישוע נולד ללא חטא. ישו נולד, לא על ידי גבר ואשה, התפיסה של ישוע היה על ידי רוח הקודש של אלוהים. רוח הקודש של אלוהים אשר הביא ילד בתוך בתולה בשם מריה. ישו חי חיים, כמו אדם הראשון עשה לפני שהוא חטא, כלומר, היה אדם באיחוד מושלם עם אלוהים. יש לזכור תמיד שאלוהים יצר את האדם 1 אדם מן האדמה אלוהים הפיח בו רוח חיים. אדם הראשון היה ללא חטא, מדינה ללא חטא של אדם היה בעל אופי כזה הוא לא היה מודע גם של טוב ורע. העולם של אדם רק לאהוב וטיפול אלוהים 1, ושל כל מה שהיה לפניו על פני כדור הארץ. זה היה במצב הזה חף מפשע כי הוא בוחר לא לציית, ובכך חטא מוות לעצמו, כמו כן לאיב, כאשר איב לבחור לא לציית. – ואז באותו רגע, על בזדון עושה את פעולת האכילה של מה שהוא היה אסור, פעולה מיידית שינה מפואר אדם לאדם AA גוסס. פעולה של אי ציות הביא שינוי הגוף הפיזי, השינוי הביא את אשר היה ידוע לאדם, וזה היה זוועות, עכשיו פלשו דעתו. את הייסורים, אשר עד כה היו כלואים בני, את שהוטלו מן השמים. השטן ומלאכיו, המחשבות האלה חוטאים סוררים, של כל נשא שם של גאווה בתוך עצמם, זה ואלה, מלאכים המפוארים פעם האלוהים דרך הגאווה של מנהיג לוציפר שלהם, לערער את אלוהים ואת הריבונות שלו. פנימה הסוררים שלהם, מתריס, עמדות החטא, אלה להיות ידוע לאדם לפני, תוך במצב תמים הקודמת שלו עכשיו התברר וחלק של המציאות החדשה, – אלה הרע נפל רוחות חזקות, וזוועות לא מוכרים שלהם, כי הם היו מסוגלים לעשות, בתוך העולם הרוחני, כמו גם פיזי, מאוחר יותר אנו מוצאים את אלה הרוחנית המלאכית להיות עזב את העולם שלהם, לפלוש לעולם האנושי התקיימו זו בצד זו אפילו עם הנשים של כדור הארץ. – אלו מחשבות תועבה ומעשים, של אלה שנפלו רוחות, רוחות אלה שפעם שימשו אלוהים, אלה, ירד, עם מנהיג לוציפר. זה הידע של whas החטא והשפלה הביא מיד לתודעה של האדם. אדם 1 עכשיו צריך לקרב בתוך מוחו את המחשבות של הרוע, את השאיפות של שדים, של הפיתויים של מלאכים שמימיים שנפלו. – אדם אדם צריך להחליט עכשיו להאמין באלוהים, וההבטחה שלו, ג’נסיס 3, 15, או להמשיך הצד האפל של שקר, שקרים, והונאה, שהגיע מן הבור ללא תחתית של הגיהנום, שאלוהים הכין המורדים נגד אלוהים. – מוכן לוציפר, והמלאכים שנפלו שלו, אשר הפר את ריבונותה של אלוהים, במלחמה שלהם נגד אלוהים שבשמים, על ידי לוציפר ומלאכיו. ישו היה להגדיר ודוגמא לא לחטוא. שלא לחטוא כאדם רגיל מלא, אדם שלא נולד על ידי שני הורים החטא, אבל הביא של בתולה, אשר נהגתה על ידי רוח הקודש. מריה אמו של ישו נולדה בחטא, כמו המקרא קובע בבירור, כי כל בני האדם נולדים בחטא. היה זה איחוד של רוח הקודש של אלוהים הביא האדם לאל, הביא אדם אשר היה בשר מבשרו ועצם העצם של האנושות, גם מבחינה רוחנית היתה קיימת כמו אלוהים. – הערה: יש כמה מאמינים כי מארי הוא אלוהים, אשר אינה נכונה, כי להיות כמו כמה מאמינים, בואו נסתכל על המצב הזה כאילו היתה אלוהים. זה אומר שרוח הקודש של אלוהים היה לקיים יחסי מין עם אחר אלוהים ואחר כך שני אנשים אלוהים היה בן אלוהים. לאחר מכן, הולך יחד עם סוג זה של חשיבה נוספת, ישוע היה אלוהים לחלוטין על האדם שום חלק, ואם אין האדם חלק, אז הוא יהיה encapable של כאב, סבל, פיתוי כמו בני אדם רגילים יש. זה ברור הצעה riducles. – אלוהים תוכנית האב לישועת העולם היה להוכיח את זה באופן מלא אלוהים איש אלוהים יכול ולא התנגדה כל הפיתויים של חטא. אדם בגינה נצטווה לא לאכול דבר אחד, יש שם אין פקודות אחרות, ולא גירויים אחרים. ואילו ישו, במשך שנים שלושים 3 שלו התפתה בכל הרוע, הרשע של שפל, שגם הגיע ושוב, מן השדים של בור ללא תחתית, כמו אלה האידיאלים חטא ופיתויים מובאים בתודעת כמי שלועג שלו, המוח, מפתה המוח, להבין ולפתח הרע, לעסוק אידיאלי יותר, מנסה לעשות את זה תהיה פעולה מלא רוצה, מעוניינת להגשים, כי העובר לפני המוח 1. – ישו לא נחשף לפיתוי 1 בדיוק כמו אדם הראשון היה, ישו לא היה לחשוף בגלוי לפני שדי השחת, רשעות גברים חטא של פעולות המתועבים שלהם. ישו שלושים 3 שנות ניסיון מטח מתמיד של מחשבות של חטא. עם זאת, ישו לא לחטוא. – שלא כמו אדם הראשון, שהקשיב לקול של הפיתוי, ולאחר מכן חטא הפקודה של האל. – בכתבי הברית החדשה, הוא אומר על ישו, כי הוא התפתה בכל תחומי חייו, ובכל זאת, כאדם פיזי, לא אלוהים, הוא התנגד כל הפיתויים של המפתה. הגדרת ונחלה, סדר הגאולה של האדם. הגדרת לאדם, שוב, יש מערכת יחסים עם הבורא השמימי שלהם. יישוב, כי על ידי האמונה בישוע, וגם להיוולד מחדש מבחינה רוחנית, אפשר לחיות חיים בלי כוח השליטה של החיים 1 חטאו של שולט.

Past Beliefs, Religion Cause of Failure Warning, Norman-Oetker, Protestant-Christian-Missionary, L.A.M.-Christian-Outreach

Norman-Oetker, Protestant-Christian-Missionary, L.A.M.-Christian-Outreach, Mae-HongSon-Thailand, Prison-Reynosa-Mexico, English-Class, St.-Charles-Missouri-US.

I’ve try to start this article in several different ways. I’m left with a series of continual thoughts formed by people of the past who knew about God, then the recent past, and eventually today March 2012 – In the year of world 1. – God’s words to Adam were for him not to eat of a certain tree, Adam then told Eve. The devil tempted Eve in part by appeasing to her vanity. Thus, Eve convince herself that what God had said really didn’t mean exactly that, and therefore, she added, what she thought it should be or of how it was to be interpreted, and the result being different from what God had plainly stated. Eve disobeyed and sinned along with Adam. Thus, bringing on all generations, the scourge of sin and death. Mans Original Sin. – God promised to Adam and Eve and to all thereafter, that He was going to have one to come born of a woman, that would destroy the results of Adam’s disobedience to God, one that would destroy Sin’s power over mankind. – The next 1500 years, mankind, for the most part stop believing and trusting God for the promised Redeemer to come, except for the family of Noah. Thus, Adam’s descendents convinced themselves, as Eve convinced herself that what God had said really didn’t mean exactly that, and therefore, they added, what they thought it should be, or, of how it was to be interpreted, and the result being different from what God had plainly stated, just as Eve had done, therefore in following their own beliefs brought severe judgments from God upon them. – The year of the world 1657. – The entire world’s devastating flood, was the results mankind’s abominable sins against God. God being the supreme creator and lawgiver, He therefore determined the punishment, for such horrendous acts. God justice, the consequences of the punishment for these acts against God, Is called the wrath, the fury of God, therefore this punishment, God’s wrath, required total destruction of the world by flood. – All were destroyed except the family of Noah. They, the family of Noah, in the year of the world 1657, continued to believe the promise that was handed down from their forefather Adam from God. “ that, God promised to Adam and Eve and to all thereafter, that He was going to have one to come born of a woman, that would destroy the results of Adam’s disobedience to God, one that would destroy Sin’s power over mankind.” – Year of the world 1770. – Man, within a short 250 years period, again, left the the promised that their father Noah had told them of God sending through the seed of the woman, of the one, who in crushing and destroying the power of sin over mankind, would be bruised in doing so. The people followed another, followed not the promise of God given to Adam. They decided to build a tower to heaven, in which God caused language confusion; thus, the work to the tower of Babel cease. Once again we can read of the plain command of God not being obeyed and trusted upon, in that what God had said to Adam, would in fact, come to pass, and that man in all of his ways is unable to add or take away that which is ordained from on high. – Year of the world 4000. – Jesus coming to the world, His birth fulfilled all of Jewish prophecies in regard to the Messiah. The Hebrew nation, the Jewish people purpose was to present Jesus to the world. Hebrew history is quite glorious, for those who remained true to what God had said for them to do. – The Jewish nation’s purpose was to introduce the New Covenant, to all the world through the Messiah Jesus. In addition, Hebrew history is replete with those that decided not believe God. Jesus is God’s purpose to save and exchange humanity’s sin, to one of becoming the son’s of God, by men being converted by the Holy Spirit of God. For those that have accepted God’s plan of Salvation, through Christ, can now, as in the past, become the new creature in Christ, by the supernatural power of the Holy Spirit of God. All persons of the past, the present, and the future have to use faith in order to received God’s Messiah, Jesus. God through Jesus has joined all people of the world equally. Jesus dying on the Cross, his life offered, was a sacrifice to God the Father, for the removal of mankind’s sin, committed in Genesis by the first parents Adam and Eve. – All people now, are freed from the controlling power of Satan, the devil and his demons that roamed the earth, tempting and deceiving the weak, and encouraging the rebels against God. – The purpose that Jesus gave the great Commission Call to all of those that believe in Him, is for them to do just that, to go forth. – The gospel message of mankind’s freedom, freedom from sin, bondage’s and death, freedom, salvation through Christ Jesus. The Christian is the one that is supernaturally transformed. Today, for all that claim, that they are Christians, they are indeed commanded to obey Christ, and His words. – To go forth, alleluia, and to teach and make disciples to Christ. To set the captives free, being freed by the knowledge of the gospel message, man being freed from their servitude unknowingly, to a cruel and tyrannical demon of hell. It’s this spirit of wickedness, that Christ defeated, glory to His name. Those who now trust in Jesus, have the victory, for their salvation in Christ has freed them from sin’s grip. Now, through faith and belief in God, in His Word, you can have unlimited options, trust now and obey. God has a plan just for you, do you believe Him? – Tell the world of their salvation through Christ, go and teach and make disciples, not make disciples to some dry, spiritually dead group of relgionists, but saved into the lively hope of Christ, His church, the men and women who have given all of their lives unto the Lord. – Where that newly born, that new person in Christ, that Christian, hears a living gospel message, couple with a life unto the Lord. That in fact, gives life, allows the waters of the springs of God, to burst forth from those that have surrendered all. They that have renounced the god of this world, have now, and most willfully, decided to serve the God of the Bible, and not the riches of this world, leaving the controlling power of this world’s riches, abandoning all of this most wretched life. To exchange that which was dead and in sin and trespasses, to now by faith, having the son of God, Jesus, as one’s Lord and Savior. – The Christian going forth, sharing and explaining salvation through Christ. Sharing into what God the Father gives to all that will come. Freely and lovingly as Christ sounds the clarion’s call to those that have the opportunity, to not only have a new life, but with the accompanying abundant grace from the Father, one will have a lively faith from Him, the Creator of all. – As the message from God’s Christ goes out, through the obedient Christians, the only message of importance, the one of eternal life, and the only way of redemption. Christ and accepting Him as your personal redeemer, accepting and laying you life before Him, taking your life and stripping away all of the suppose religions of the world, all of the goodness that one has of self, to the total surrender, the acceptance of the biblical truths within the Protestant Christian Bible New Testament, no other. – It’s then as one has a full repentance, one cannot have a partial birth as a new person in Christ, if your life is still about your family, friends and work and then Christ, thereafter, when it’s convenient for you to fit HIM in, then you have not been born again. – Repentance is the willful stopping of one action, and the turning completely to the actions of the new. If your life is a partial birth, in the things about God, you are not a Christian, you have allow your ears to only hear what is in your own self interest. – Beware of such a stance before God, for in the Judgment Day to come, those in Christ welcome it gladly, excitedly, to hear the words of their blessed Savior saying to His believers, “well done good and faithful servant.” Yet, to the others He states plainly, “depart from me, I’ve never known you, depart to the place prepared for the unbelievers, the devil and His angels.” – Salvation, and then to the soon return of Jesus to this planet. This is the gospel message that Christ has indeed saved all! All that will turn to Him and Him only, as revealed to us within the Protestant Christian Bible New Testament. God’s new family, with Christ only as the head of His family the church, the new family is all that have been born again spiritually by God, the new birth is to those who have accepted Christ as God’s redeemer. – All that have accepted Jesus, as the only way salvation. Jesus, and the acceptance of His redemption plan of salvation is for all of mankind, this is the only way that sin can be removed from one’s life. – Those who understand, those who have decided, those who believe only in the the Bible’s New Testament as being the direction and guide for the Christian today, found in the Protestant Christian New Testament, and most importantly one will need to accept and believe by faith. Believing by faith is what is lacking today. – In my own private readings of others of the faith, a point was highlighted to my mind, as I read a description of one believing in themselves, that they were indeed a Christian, that what they believed, and did with their lives since becoming a Christian was correct. – That their actions and words, demonstrated that they were a Christian, and yet, these weren’t. – How can that be? – It was that the person believed in themselves, by their now actions within the religious world, their statements of faith, and conduct aptly shows them to be Christian. Their faith demonstrated thus far was a faith on their life now, as they have joined the Christian religion, whereupon, they know that they have done this or that, as the Bible teaches. – Faith is believing, believing in something you can’t see or touch. Believing in something that is unseen, and in this case, one’s faith is that God is in totally control. One can examine one’s life and answer yes, that you have in fact changed your ways, you now believe in Christ, you read the Bible, you try and practice and share Christ with all you come in contact with. – You know you are a Christian. The faith you have, is that you believe yourself, that in fact, you are changed and are a Christian, you absolutely positive about that, and you can prove it to anyone, you are able to explain the plan of salvation. This is a ms-placed faith, this type of faith is not in God, but is the faith that you see within your self. This is not faith believing on things not seen, but believing on things that one can see or touch. A good example, is the one, that is insecure, the realist. He or she will say that they see no use to talk or go and say this or that to someone, for they think it’s a waste of effort and time. They conveniently close the account with some vague reference of how they’ll prayer for them. – This only is unbelief, not faith. – Believing that God is moving all things for one’s good, in all areas of one’s life, and that it’s that profession of faith, FAITH IN GOD, as one begins each day, that the sovereign, all knowing God, has everything working for the good of those who have their trust in Him. – Man’s only communication is by and through Faith. All humans have the ability to believe, to believe that Jesus is who God brought forth as His son, and is equal to God. Jesus is of the same spiritual substance as God the Father, and God the Holy Spirit, these three individual entities are inseparable. Jesus’ purpose then was to redeemed all humans. In order that all humans now have a way back to God. Jesus now is at the right hand of God, for one solitary purpose and that is to intercede to God the Father on our behalf, of our needs and desires. – Another look at Jesus’ history Jesus was born without sin. Jesus was conceived, not by a man and woman, Jesus’ conception was by the Holy Spirit of God. The Holy Spirit of God was that which brought forth a child within a virgin named Mary. Jesus lived a life, as the first Adam did before he sinned, that is, Adam was in a perfect union with God. One must always remember that God first formed the man Adam from the earth and God breathed life into him. The first Adam was without sin, Adam’s sinless state was of such a character that he was even unaware of right and wrong. Adam’s world was only of loving and caring for God first, and of all that was before him on the planet earth. It was in this innocent state that he choose to disobey, thus bringing sin and death to himself, and likewise to Eve, when Eve choose to disobey. – Then at that moment, upon willfully doing the action of eating of that which he was forbidden, that action instantaneously changed a magnificent person into a a dying person. The action of disobedience brought a change to the physical body, the change brought forth that which was unknown to Adam, and that was the horrors, now that invaded his mind. The agonies, that had heretofore been imprisoned in the beings, that were cast from heaven. The devil and his angels, these rebellious sinful thoughts, of all that where lifted by pride within themselves, this and those, once glorious angels of God who through pride of their leader Lucifer, challenged God and His sovereignty. Their inward rebellious, defiant, sinful attitudes, these being unknown to Adam before, while in his previous innocent state now became clear and part of his new reality, – These evil fallen powerful spirits, and their unknown horrors, that they were capable of doing, within the spiritual world, as well as the physical, for later we find out these angelic spiritual being left their world, to invade the human world and even coexisted with the women of this planet. – That these abominable thoughts and actions, of these fallen spirits, these spirits that once served God, these, now fallen, with leader Lucifer. This knowledge of sin and degradation whas instantly brought to man’s consciousness. The first Adam now had to battle within his mind the thoughts of evil, the aspirations of demons, of temptations of fallen heavenly angels. – The man Adam had to decide to now believe God, and his promise of, Genesis 3;15, or to continue in the dark side of falsehood, lies, and deception, that came from the bottomless pit of Hell, that God had prepared for the rebels against God. – Prepared for Lucifer, and his fallen angels, who had violated God’s sovereignty, in their heavenly war against God, by Lucifer and his angels. Jesus was to set and example of NOT sinning. Of not sinning as a full ordinary man, a man that wasn’t born by two sinful parents, but brought forth of a virgin, who was conceived by the Holy Ghost. Mary the mother of Jesus was born in sin, as the Bible plainly states, that all people are born in sin. It was this union of the Holy Spirit of God that brought forth a man and a God, brought forth a man that was as flesh of flesh and bone of bone of humanity, and, also was spiritually in existence as God. – Note: there are some that believe that Mary is a god, which is incorrect, that being as some believe, let’s look at this situation as if she were a god. It would mean that the Holy Spirit of God would have sex with another god and then these two god persons would have a god son. Then, going along with that type of thinking further, Jesus would be a God totally and in no part human, and if no part human, then he would be encapable of pain, suffering, temptation as ordinary humans have. this is plainly a riducles suggestion. – God the Father’s plan for the salvation of the world was to demonstrate that this fully God-man Jesus could and did resist all of sin’s temptations. Adam in the garden was commanded to not eat of one thing, there where no other commands, no other temptations. Whereas Christ, for His thirty three years was tempted in everything of evil, of vile wickedness, that even came forth, from the demons of the bottomless pit, as these sinful ideals and temptations are brought to the consciousness of His mind, flouting, tempting the mind, to grasp and develop evil, to engage the ideal further, trying to make it a will full action of want, desirous of fulfilling, that which passes before one mind. – Jesus was exposed not to just one temptation as the first Adam was, no Jesus was expose openly before the demons of hell, of sinful men wickedness of their abominable actions. Jesus for thirty three years experience the continual barrage of sin’s thoughts. Yet, Jesus sin not. – Unlike the first Adam, who listened to temptation’s voice, and then transgressed God’s command. – In the New Testament writings, it is said of Jesus, that He was tempted in every area of His life, and yet, as a physical man, not as a God, He resisted all of the tempter’s temptations. Setting and settling, the order of man’s salvation. Setting for man, to once again, have a relationship with their Heavenly Creator. Settling, that by faith in Jesus, and in being spiritually born again, one can live a life without having the controlling power of sin dominating one’s life.

المعتقدات الماضي، سبب عدم تحذير من الدين واللغة العربية والإنجليزية، نورمان، Arabic and English OETKER، البروتستانتي المسيحي التبشيري، لام المسيحي التوعية
ความเชื่อในอดีตสาเหตุศาสนาแห่งความล้มเหลวในการเตือน,Thai and English, ฮิบรูและภาษาอังกฤษ, นอร์แมน-Oetker, โปรเตสแตนต์คริสเตียน-ศาสนา, LAM-Christian-Outreach