ความเชื่อในอดีตสาเหตุศาสนาแห่งความล้มเหลวในการเตือน,Thai and English, ฮิบรูและภาษาอังกฤษ, นอร์แมน-Oetker, โปรเตสแตนต์คริสเตียน-ศาสนา, LAM-Christian-Outreach

They Left All To Follow Jesus!
พวกเขาซ้ายทั้งหมดทำตามที่พระเยซูมีคุณ?
พระวจนะของพระเจ้ามาคุณตัดสินใจที่จะ
ระงับความคิดของตัวเอง
แล้วไปนอนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
เป็นอานาและภรรยาของเขา Sapphira
ได้ในการปฏิบัติการ 05:01
พวกเขาสิ้นสุดลงในนรก,
สำหรับเรื่องโกหกอย่างต่อเนื่องของพวกเขา
ในการที่พวกเขาจัดขึ้นมา
ส่วนหนึ่งมาจากพระเจ้า
คุณบอกว่าคุณให้เขาทั้งหมดหรือไม่
ทั้งหมดในชีวิตของคุณ? จงกลับใจ!

They Left All To Follow Jesus Have You?
God‘s Word came, you decided to withhold
thinking of yourself.
Then to lie to the Holy Spirit as
Ananias and his wife Sapphira did in Acts 5:1.
They ended in hell, for their continual lie.
In that they held back part from God.
Did you say that you gave him all of your life? Repent!

ความเชื่อในอดีตสาเหตุศาสนาแห่งความล้มเหลวในการเตือน, นอร์แมน-Oetker, โปรเตสแตนต์คริสเตียน-ศาสนา, LAM-Christian-Outreach

นอร์แมน-Oetker, โปรเตสแตนต์คริสเตียน-ศาสนา, LAM-Christian-Outreach, Mae-แม่ฮ่องสอน-ไทย, Prison-Reynosa-เม็กซิโก, อังกฤษ-Class, St-Charles-มิสซูรี-US

ฉันได้พยายามที่จะเริ่มบทความนี้ในรูปแบบที่แตกต่างกันหลาย ฉันเหลือชุดของความคิดอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากผู้คนในอดีตที่รู้เกี่ยวกับพระเจ้าแล้วที่ผ่านมาล่าสุดและในที่สุดวันนี้มีนาคม 2012

ในปีที่ 1 ของโลก

คำของพระเจ้าที่จะได้อดัมสำหรับเขาที่จะไม่กินของต้นไม้บางอย่าง, อดัมแล้วบอกอีฟ มารล่อลวงอีฟในส่วนที่จะสยบโต๊ะเครื่องแป้งของเธอ ดังนั้นวันที่ตัวเองเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าได้กล่าวว่าจริงๆไม่ได้หมายความว่าที่และดังนั้นเธอเพิ่มสิ่งที่เธอคิดว่ามันควรจะเป็นหรือว่ามันจะถูกตีความและผลที่ได้เป็นแตกต่างจากสิ่งที่พระเจ้าได้กล่าวชัดถ้อยชัดคำ . อีฟไม่เชื่อฟังและกระทำบาปพร้อมกับอดัม ดังนั้นเมื่อนำรุ่นทุกระบาดของบาปและความตาย ม็องบาปดั้งเดิม

พระเจ้าสัญญาว่าจะอดัมและอีฟและทุกหลังจากนั้นว่าเขาจะมีหนึ่งที่จะมาเกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งที่จะทำลายผลของการไม่เชื่อฟังของอาดัมกับพระเจ้าอย่างหนึ่งที่จะทำลายอำนาจของบาปมากกว่ามนุษย์

ต่อไป 1500 ปีที่ผ่านมามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในการหยุดมากที่สุดศรัทธาและไว้วางใจพระเจ้าสำหรับสัญญามหาไถ่จะมายกเว้นสำหรับครอบครัวของโนอาห์ ดังนั้นลูกหลานของอาดัมเชื่อว่าตัวเองเป็นอีฟเชื่อมั่นตัวเองว่าสิ่งที่พระเจ้าได้กล่าวว่าจริงๆไม่ได้หมายความว่าที่และดังนั้นพวกเขาเพิ่มสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามันควรจะเป็นหรือวิธีการที่มันจะถูกตีความและผลที่ได้ เป็นความแตกต่างจากสิ่งที่พระเจ้าได้กล่าวชัดถ้อยชัดคำเช่นเดียวกับที่อีฟได้ทำดังนั้นในการปฏิบัติการตามความเชื่อของตัวเองมาตัดสินอย่างรุนแรงจากพระเจ้าแก่พวกเขา

ปี 1657 โลก

น้ำท่วมทำลายล้างทั้งโลกของมนุษย์เป็นผลของบาปที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้สร้างสูงสุดและผู้ออกกฎพระองค์จึงกำหนดโทษสำหรับการกระทำดังกล่าวน่ากลัว พระเจ้ายุติธรรมผลของการลงโทษสำหรับการกระทำเหล่านี้ต่อพระเจ้าเรียกว่าความโกรธ, ความโกรธของพระเจ้าจึงลงโทษนี้พระพิโรธของพระเจ้าทำลายทั้งหมดที่ต้องการของโลกโดยน้ำท่วม

ทั้งหมดถูกทำลายยกเว้นครอบครัวของโนอาห์ พวกเขาครอบครัวของโนอาห์ในปี 1657 โลกยังคงเชื่อว่าสัญญาที่ถูกส่งลงมาจากบรรพชนของพวกเขาอดัมจากพระเจ้า “ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอดัมและอีฟและทุกหลังจากนั้นว่าเขาจะมีหนึ่งที่จะมาเกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งที่จะทำลายผลของการไม่เชื่อฟังของอาดัมกับพระเจ้าอย่างหนึ่งที่จะทำลายอำนาจบาปเหนือมนุษย์”.

ปีที่ 1770 โลก

คนภายในระยะเวลา 250 ปีระยะสั้นอีกครั้งที่เหลือสัญญากับที่พ่อของโนอาห์ของพวกเขาได้บอกพวกเขาจากพระเจ้าที่ส่งผ่านจากเมล็ดของผู้หญิงของหนึ่งในผู้ที่บดและทำลายอำนาจของบาปมากกว่ามนุษย์จะเป็น ช้ำในการทำเช่นนั้น คนอื่นตามไปไม่ได้สัญญาของพระเจ้าที่ให้กับอดัม พวกเขาตัดสินใจที่จะสร้างหอคอยสู่สวรรค์ที่พระเจ้าทำให้เกิดความสับสนทางภาษาจึงทำงานเพื่อ Tower of Babel ยุติ อีกครั้งหนึ่งที่เราสามารถอ่านจากคำสั่งธรรมดาของพระเจ้าไม่ได้ถูกเชื่อฟังและคนแก่ในที่สิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับอาดัมจะอยู่ในความเป็นจริงมาถึงและชายในทุกวิธีการของเขาที่ไม่สามารถเพิ่มหรือเอาออก ที่ซึ่งเป็นที่ออกบวชจากที่สูง

ปีที่ 4000 โลก

พระเยซูเสด็จมาในโลกใบนี้เกิดของพระองค์สำเร็จเป็นจริงทั้งหมดของคำพยากรณ์ของชาวยิวในเรื่องพระเจ้า ประเทศภาษาฮิบรูวัตถุประสงค์ชาวยิวที่จะนำเสนอคือพระเยซูไปทั่วโลก ภาษาฮิบรูเป็นประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์มากสำหรับผู้ที่ยังคงแน่วแน่กับสิ่งที่พระเจ้าได้กล่าวว่าสำหรับพวกเขาที่จะทำ

วัตถุประสงค์ของชนชาติยิวที่จะแนะนำคือพันธสัญญาใหม่เพื่อโลกผ่านพระเจ้าพระเยซู นอกจากนี้ประวัติศาสตร์ของฮิบรูคือประกอบไปด้วยผู้ที่ตัดสินใจที่จะไม่เชื่อว่าพระเจ้า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะบันทึกและความบาปของมนุษยชาติแลกเปลี่ยนของหนึ่งของการเป็นบุตรของพระเจ้าโดยคนที่ถูกแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า สำหรับผู้ที่ได้รับการยอมรับแผนการของพระเจ้าแห่งความรอดผ่านพระคริสต์สามารถเช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่านมากลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์โดยอิทธิฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า บุคคลทั้งหมดของอดีตปัจจุบันและอนาคตจะต้องใช้ความเชื่อเพื่อที่จะได้รับของพระเจ้าพระเจ้าพระเยซู พระเจ้าโดยทางพระเยซูได้เข้าร่วมทุกคนในโลกอย่างเท่าเทียมกัน พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนชีวิตของเขาให้เป็นความเสียสละเพื่อพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับการกำจัดของความบาปของมนุษย์มุ่งมั่นในพระธรรมปฐมกาลโดยก่อนที่พ่อแม่ของอดัมและอีฟ

ทุกคนตอนนี้ได้มีการปลดปล่อยจากอำนาจควบคุมของซาตานมารและปีศาจของเขาที่ครองโลก, ที่ดึงดูดและหลอกลวงอ่อนแอและให้กำลังใจพวกกบฏต่อพระเจ้า – จุดประสงค์ที่พระเยซูให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับการโทรที่ดีในการเดินทางทั้งหมดของผู้ที่เชื่อในพระองค์คือสำหรับพวกเขาจะทำแค่นั้นออกไป

ข้อความพระกิตติคุณของเสรีภาพของมนุษย์เสรีภาพจากบาปของทาสและความตาย, อิสระ, ความรอดผ่านพระเยซูคริสต์ คริสเตียนเป็นหนึ่งที่จะเปลี่ยนเหนือธรรมชาติ วันนี้สำหรับทุกข้อกล่าวหาที่ว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนพวกเขาจะได้รับคำสั่งแน่นอนที่จะเชื่อฟังพระคริสต์และคำพูดของเขา

เมื่อต้องการออกไป, พระเจ้าและในการสอนและทำให้เหล่าสาวกของพระคริสต์ เมื่อต้องการตั้งค่าเชลยฟรีเป็นอิสระตามความรู้ของพระกิตติคุณข้อความมนุษย์ถูกปลดปล่อยจากการเป็นทาสของพวกเขาไม่รู้ถึงปีศาจโหดร้ายและกดขี่จากนรก มันจิตวิญญาณของความชั่วร้ายนี้ว่าพระคริสต์พ่ายแพ้พระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ ตอนนี้บรรดาผู้ที่วางใจในพระเยซูมีชัยชนะเพื่อความรอดของพวกเขาในพระคริสต์ได้ปลดปล่อยพวกเขาจากการจับของบาป ตอนนี้ทางความเชื่อและความเชื่อในพระเจ้าในคำพูดของเขาที่คุณสามารถมีตัวเลือกไม่ จำกัด เชื่อถือได้ในขณะนี้และปฏิบัติตาม พระเจ้ามีแผนเพียงสำหรับคุณคุณไม่เชื่อพระองค์

บอกต่อโลกแห่งความรอดของพวกเขาผ่านทางพระคริสต์ไปและสอนและทำให้เหล่าสาวกไม่ให้สาวกบางแห้งกลุ่มที่ตายแล้ววิญญาณของ relgionists แต่บันทึกลงในความหวังที่มีชีวิตชีวาของพระคริสต์, คริสตจักรของพระองค์ชายและหญิงที่ได้รับทั้งหมด ชีวิตของพวกเขาแก่พระเจ้า

ที่ไหนที่เกิดขึ้นใหม่ว่าคนใหม่ในพระคริสต์ที่นับถือศาสนาคริสต์ที่ได้ยินพระกิตติคุณข้อความชีวิตคู่กับชีวิตของพระเจ้า ที่ในความเป็นจริงจะช่วยให้ชีวิตช่วยให้น้ำจากน้ำพุของพระเจ้าที่จะระเบิดออกมาจากผู้ที่ได้ยอมจำนนทั้งหมด พวกเขาที่ได้ละทิ้งพระเจ้าของโลกใบนี้ที่มีในขณะนี้และส่วนใหญ่จงใจตัดสินใจที่จะให้บริการพระเจ้าในพระคัมภีร์และไม่ร่ำรวยจากโลกนี้ไปโดยปล่อยให้อำนาจควบคุมของความมั่งคั่งของโลกนี้ทิ้งทั้งหมดของชีวิตอนาถมากที่สุดนี้ . เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่ถูกที่ตายแล้วและในความบาปและละเมิดเพื่อในขณะนี้โดยความเชื่อที่มีบุตรของพระเจ้าพระเยซูเป็นหนึ่งของพระเจ้าและพระผู้ช่วย

คริสเตียนจะมาร่วมกันและอธิบายความรอดผ่านทางพระคริสต์ ร่วมกันเป็นสิ่งที่พระเจ้าพระบิดาให้กับทุกสิ่งที่จะมา ได้อย่างอิสระและความรักเป็นคริสต์เสียงเรียกร้องของ Clarion ให้ผู้ที่มีโอกาสที่จะไม่เพียง แต่มีชีวิตใหม่ แต่มีพระคุณมากมายประกอบจากพระบิดาแห่งหนึ่งจะมีความเชื่อที่มีชีวิตชีวาจากพระองค์ผู้ทรงสร้างทั้งหมด

เป็นข้อความจากพระเจ้าพระเยซูคริสต์ออกไปผ่านทางคริสตชนเชื่อฟังข้อความเท่านั้นที่มีความสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งของชีวิตนิรันดร์และวิธีเดียวที่ซื้อคืน คริสต์และยอมรับพระองค์เป็นบุคคลมหาไถ่ของคุณยอมรับและการวางชีวิตคุณก่อนที่พระองค์สละชีวิตของคุณและลอกออกไปทั้งหมดของสมมติว่าศาสนาของโลกทั้งหมดของความดีที่หนึ่งมีของตัวเองเพื่อยอมจำนนทั้งหมดได้รับการยอมรับจาก ความจริงในพระคัมภีร์ภายในโปรเตสแตนต์คริสต์คัมภีร์พันธสัญญาใหม่, อื่น ๆ ไม่มี

มันก็เป็นหนึ่งที่มีการกลับใจเต็มหนึ่งไม่สามารถมีการเกิดบางส่วนเป็นคนใหม่ในพระคริสต์ถ้าชีวิตของคุณยังอยู่กับครอบครัว, เพื่อนและทำงานแล้วพระคริสต์หลังจากนั้นเมื่อมันสะดวกสำหรับคุณเพื่อให้เหมาะสมกับเขาใน, แล้วคุณยังไม่ได้รับการเกิดใหม่อีกครั้ง

การกลับใจเป็นหยุดจงใจของหนึ่งการกระทำและการเปลี่ยนทั้งหมดเพื่อการกระทำของใหม่ ถ้าชีวิตของคุณคือการเกิดบางส่วนในสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้า, คุณไม่ได้เป็นคริสเตียนคุณจะมีให้หูของคุณเท่านั้นที่จะได้ยินสิ่งที่อยู่ในความสนใจของคุณเองด้วยตนเอง

ระวังการดังกล่าวท่าทางก่อนที่พระเจ้าสำหรับในวันพิพากษามาผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ต้อนรับมันยินดี, พล่าน, ที่จะได้ยินคำพูดของผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาความสุขพูดกับบรรดาผู้ศรัทธาของพระองค์ “ทำได้ดีข้าราชการที่ดีและซื่อสัตย์.” แต่กับคนอื่น ๆ เขาระบุชัดถ้อยชัดคำ “ออกจากฉันฉันไม่เคยรู้จักคุณออกไปยังสถานที่เตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามารและเทวดาของพระองค์.”

รอดแล้วที่จะกลับมาเร็ว ๆ นี้ของพระเยซูเพื่อโลกใบนี้ ข้อความนี้เป็นข้อความพระกิตติคุณของพระคริสต์ที่มีการบันทึกไว้แน่นอนครับ ทั้งหมดที่จะหันไปหาพระองค์และพระองค์เท่านั้นเป็นประทานมาให้เราภายในโปรเตสแตนต์คริสต์คัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ครอบครัวใหม่ของพระเจ้ากับพระคริสต์เท่านั้นในฐานะหัวหน้าครอบครัวของเขาคริสตจักร, ครอบครัวใหม่เป็นสิ่งที่ได้รับการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณโดยพระเจ้าที่เกิดใหม่เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับคริสต์เป็นพระเจ้ามหาไถ่

ทั้งหมดที่ได้รับการยอมรับพระเยซูเป็นความรอดทางเดียว พระเยซูและการยอมรับของแผนไถ่ถอนของพระองค์แห่งความรอดเป็นของมนุษย์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงวิธีเดียวที่บาปสามารถลบออกจากชีวิตหนึ่งของ

บรรดาผู้ที่เข้าใจผู้ที่ได้ตัดสินใจคนที่เชื่อในพันธสัญญาใหม่พระคัมภีร์ไบเบิลในฐานะเป็นทิศทางและคู่มือสำหรับวันนี้คริสเตียนที่พบในนิกายโปรเตสแตนต์ในพระคัมภีร์ของคริสเตียนที่ใหม่และที่สำคัญที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องยอมรับและเชื่อตามความเชื่อ . เชื่อโดยความเชื่อเป็นสิ่งที่ขาดวันนี้

ในการอ่านของตัวเองส่วนตัวของผู้อื่นจากความเชื่อชี้เป็นไฮไลต์ในใจของฉันเป็นฉันอ่านคำอธิบายของหนึ่งเชื่อในตัวเองว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนแน่นอนว่าสิ่งที่พวกเขาเชื่อและทำกับชีวิตของพวกเขาตั้งแต่กลายเป็น คริสเตียนได้ถูกต้อง

ว่าการกระทำและคำพูดของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขานับถือศาสนาคริสต์และยังเหล่านี้ไม่ได้ – วิธีที่สามารถ?

มันคือการที่คนเชื่อมั่นในตัวเองโดยการกระทำในขณะนี้ของพวกเขาภายในโลกศาสนา, งบของพวกเขาจากความเชื่อและการปฏิบัติเหมาะเจาะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาคริสต์ ความเชื่อของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงป่านนี้เป็นความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาในขณะนี้เช่นที่พวกเขาได้เข้าร่วมศาสนาคริสต์ครั้นแล้วพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาได้กระทำนี้หรือว่าเป็นพระคัมภีร์สอน

ความศรัทธาคือการเชื่อเชื่อในสิ่งที่คุณไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัส เชื่อในสิ่งที่เป็นสิ่งเร้นลับและในกรณีนี้มีความเชื่ออย่างหนึ่งคือว่าพระเจ้าอยู่ในการควบคุมโดยสิ้นเชิง หนึ่งสามารถตรวจสอบชีวิตหนึ่งและคำตอบใช่ว่าคุณได้ในความเป็นจริงมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการของคุณตอนนี้คุณเชื่อในพระคริสต์ที่คุณอ่านพระคัมภีร์, คุณพยายามและการปฏิบัติและแบ่งปันกับพระคริสต์ทั้งหมดที่คุณมาติดต่อกับ

คุณรู้ว่าคุณเป็นคริสเตียน

ความเชื่อที่คุณมีคือว่าคุณเชื่อว่าตัวเองว่าในความเป็นจริงคุณมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นคริสเตียนคุณอย่างในเชิงบวกเกี่ยวกับการนั้นและคุณสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนที่คุณสามารถที่จะอธิบายแผนการแห่งความรอด

นี่คือความเชื่อของ MS-วางประเภทของความเชื่อนี้ไม่ได้อยู่ในพระเจ้า แต่เป็นความเชื่อที่คุณเห็นภายในตัวของคุณเอง

นี้ไม่ได้เป็นความเชื่อที่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น แต่เชื่อในสิ่งที่หนึ่งสามารถมองเห็นหรือสัมผัส ตัวอย่างที่ดีเป็นหนึ่งที่เป็นที่ไม่ปลอดภัย, ความจริง

เขาหรือเธอจะบอกว่าพวกเขาเห็นยังไม่มีการใช้การพูดคุยหรือไปและพูดแบบนี้หรือว่าให้คนสำหรับพวกเขาคิดว่ามันเสียของความพยายามและเวลา พวกเขาในทำเลสะดวกใกล้บัญชีที่มีการอ้างอิงคลุมเครือบางส่วนของวิธีการที่พวกเขาจะสวดมนต์สำหรับพวกเขา

นี้เพียงอย่างเดียวคือความไม่เชื่อความเชื่อไม่ได้

เชื่อว่าพระเจ้ามีการเคลื่อนไหวทุกสิ่งสำหรับของดีหนึ่งในทุกพื้นที่ของชีวิตหนึ่งและว่ามันเป็นอาชีพที่มีความเชื่อ, ศรัทธาในพระเจ้าเป็นหนึ่งเริ่มต้นขึ้นในแต่ละวันว่าอำนาจอธิปไตยทั้งหมดรู้จักกับพระเจ้าได้ทุกอย่างทำงานเพื่อความดี จากผู้ที่มีความไว้วางใจในพระองค์

การสื่อสารของมนุษย์เพียงอย่างเดียวคือโดยการและผ่านความศรัทธา มนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่จะเชื่อที่จะเชื่อว่าพระเยซูเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงนำมาเป็นลูกชายของเขาและมีค่าเท่ากับพระเจ้า พระเยซูทรงเป็นจิตวิญญาณของสารเช่นเดียวกับพระบิดาและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสามหน่วยงานของแต่ละบุคคลจะแยกออก จุดประสงค์ของพระเยซูนั้นคือการที่มนุษย์ไถ่ถอนทั้งหมด เพื่อที่ว่ามนุษย์ทุกตอนนี้มีวิธีที่กลับไปยังพระเจ้า พระเยซูในขณะนี้อยู่ที่มือด้านขวาของพระเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดดเดี่ยวและที่เป็นไปขอร้องให้พระเจ้าคือพระบิดาในนามของเราจากความต้องการและความปรารถนาของเรา

ดูที่ประวัติของพระเยซูพระเยซูก็เกิดได้โดยไม่ต้องบาป พระเยซูได้รู้สึกไม่ได้โดยชายและหญิง, ความคิดของพระเยซูโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าคือสิ่งที่ออกมาสำหรับเด็กที่บริสุทธิ์ภายในชื่อแมรี่ พระเยซูมีชีวิตอยู่ชีวิตเป็นครั้งแรกที่อดัมได้ก่อนที่เขาจะทำบาปนั่นคืออดัมอยู่ในสหภาพสมบูรณ์กับพระเจ้า หนึ่งต้องจำไว้เสมอว่าพระเจ้าครั้งแรกที่เกิดขึ้นจากคนอดัมจากแผ่นดินและพระเจ้าชีวิตและลมหายใจเข้าไปในตัวเขา ครั้งแรกของอดัมได้โดยไม่ต้องบาปรัฐปราศจากบาปของอาดัมเป็นของตัวละครดังกล่าวว่าเขายังไม่รู้ถูกและผิด โลกของอาดัมได้เพียงจากความรักและการดูแลของพระเจ้าเป็นครั้งแรกและจากทุกสิ่งที่มาก่อนเขาบนโลกดาวเคราะห์ มันอยู่ในรัฐผู้บริสุทธิ์ที่เขาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังจึงนำความบาปและความตายเพื่อตัวเองและเช่นเดียวกันกับอีฟเมื่อวันที่เลือกที่จะไม่เชื่อฟัง

จากนั้นในขณะนั้นเมื่อได้จงใจทำการกระทำของกินจากสิ่งที่เขาถูกห้ามการกระทำที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดเป็นคนที่งดงามเป็น AA ตายคน การกระทำการไม่เชื่อฟังนำการเปลี่ยนแปลงไปร่างกายเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งเป็นที่ที่ไม่รู้จักกับอดัมและที่น่ากลัวตอนนี้ที่บุกจิตใจของเขา agonies ที่บัดนี้ได้รับการจำคุกในสิ่งมีชีวิตที่ถูกโยนมาจากสวรรค์

ปีศาจและเทวดาของเขาเหล่านี้คิดเป็นบาปดื้อรั้นของทั้งหมดที่ยกที่โดยความภาคภูมิใจภายในตนเองนี้และบรรดาทูตสวรรค์รุ่งโรจน์อีกครั้งของพระเจ้าที่ผ่านความภาคภูมิใจของลูซิเฟอร์เป็นผู้นำของพวกเขาท้าทายพระเจ้าและอำนาจอธิปไตยของพระองค์ เข้าข้างกบฏของพวกเขาท้าทายทัศนคติบาปเหล่านี้เป็นที่ไม่รู้จักกับอดัมมาก่อนขณะที่อยู่ในรัฐผู้บริสุทธิ์ของเขาก่อนหน้านี้เป็นที่ชัดเจนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงใหม่ของเขา

เหล่านี้ลดลงชั่วร้ายสุราที่มีประสิทธิภาพและความน่ากลัวที่ไม่รู้จักพวกเขาว่าพวกเขาสามารถทำภายในโลกทางจิตวิญญาณเช่นเดียวกับทางกายภาพเพื่อดูภายหลังเราพบเหล่านี้ออกดีงามของจิตวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้ในโลกของพวกเขาที่จะบุกโลกของมนุษย์และแม้กระทั่ง coexisted กับผู้หญิงของโลกใบนี้

ซึ่งเหล่านี้คิดและการกระทำที่น่ารังเกียจ, สุราลดลงเหล่านี้วิญญาณเหล่านี้ที่ครั้งหนึ่งเคยรับใช้พระเจ้าเหล่านี้, ลดลงขณะนี้มีผู้นำลูซิเฟอร์ ความรู้เกี่ยวกับ whas บาปและเสื่อมสภาพนี้มาได้ทันทีที่มีจิตสำนึกเพื่อมนุษย์ ครั้งแรกของอดัมในขณะนี้มีการต่อสู้ภายในใจของเขาคิดจากความชั่วร้ายแรงบันดาลใจของ demons จากการล่อลวงของเทวดาแห่งสวรรค์ล้มลง

คนอาดัมมีการตัดสินใจที่จะเชื่อว่าตอนนี้พระเจ้าและพระสัญญาของเขา, ปฐมกาล 3; 15 หรือเพื่อดำเนินการต่อในด้านมืดของความเท็จอยู่และการหลอกลวงที่มาจากหลุมลึกของนรกที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับ กบฏต่อพระเจ้า

เตรียมไว้สำหรับลูซิเฟอร์และทูตสวรรค์ที่ล้มลงเขาที่ได้ละเมิดอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าในสงครามสวรรค์ของพวกเขากับพระเจ้าโดยลูซิเฟอร์และทูตสวรรค์ของพระองค์

พระเยซูคือการตั้งค่าและเป็นตัวอย่างของการไม่ทำบาป ไม่ทำบาปเป็นคนธรรมดาที่เต็มไปด้วยคนที่ไม่ได้เกิดโดยพ่อแม่ของทั้งสองคนบาป แต่ออกมาจากบริสุทธิ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

มารีย์มารดาของพระเยซูเกิดในบาปเป็นพระคัมภีร์รัฐชัดถ้อยชัดคำว่าคนทุกคนจะเกิดมาในความบาป มันเป็นสหภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่นำมาชายคนหนึ่งและพระเจ้านี้ออกมาคนที่ได้เป็นเนื้อของเนื้อหนังและกระดูกของกระดูกของมนุษย์และยังเป็นจิตวิญญาณในการดำรงอยู่ที่พระเจ้า

หมายเหตุ: มีบางอย่างที่เชื่อว่าแมรี่เป็นเทพเจ้าซึ่งไม่ถูกต้องที่ถูกเป็นบางส่วนเชื่อว่าให้ดูที่สถานการณ์เช่นนี้ราวกับว่าเธอเป็นเทพเจ้าที่มี มันจะหมายถึงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะมีเพศสัมพันธ์กับพระเจ้าอื่นจากนั้นทั้งสองคนพระเจ้าจะมีบุตรของพระเจ้า จากนั้นไปพร้อมกับประเภทของการคิดต่อไปว่าพระเยซูจะเป็นพระเจ้าโดยสิ้นเชิงและในส่วนที่ยังไม่มีมนุษย์และถ้ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งไม่มีแล้วเขาจะไม่สามารถเจ็บปวดทุกข์ทรมาน, สิ่งล่อใจเป็นมนุษย์สามัญมี นี้เป็นสมถะ ridicules ข้อเสนอแนะ

พระเจ้าแผนของพระบิดาเพื่อความรอดของโลกคือการแสดงให้เห็นว่านี้อย่างเต็มที่พระเจ้าพระเยซูมนุษย์สามารถและไม่ต่อต้านการทดลองทั้งหมดของความบาปของ อดัมในสวนได้รับคำสั่งที่จะไม่กินของสิ่งหนึ่งที่มีสถานที่ที่ไม่มีคำสั่งอื่น ๆ ยังไม่มีการทดลองอื่น ๆ

ในขณะที่พระคริสต์สำหรับสามสิบสามปีของเขาถูกล่อลวงในทุกสิ่งที่ชั่วร้าย, เลวทรามชั่วร้ายจากที่ได้ออกมาจากปีศาจของหลุมลึกเช่นนี้อุดมคติบาปและการล่อลวงจะถูกนำมายังจิตสำนึกของใจความเยาะเย้ยของพระองค์, ดึงดูด ใจจะเข้าใจและพัฒนาความชั่วร้ายที่จะประกอบที่เหมาะต่อการพยายามที่จะทำให้มันจะดำเนินการเต็มรูปแบบของต้องการที่พึงปรารถนาของการตอบสนองที่ซึ่งผ่านก่อนที่หนึ่งในใจ

พระเยซูทรงถูกนำไปไม่ได้เพียงหนึ่งสิ่งล่อใจเป็นครั้งแรกของอดัมคือพระเยซูไม่ได้เปิดเผยอย่างเปิดเผยก่อนที่ปีศาจจากนรกของความชั่วร้ายของผู้ชายเป็นบาปของการกระทำที่น่ารังเกียจของพวกเขา พระเยซูเป็นเวลาสามสิบสามปีที่ผ่านประสบการณ์เขื่อนอย่างต่อเนื่องของความคิดของบาป แต่พระเยซูทำบาปไม่ได้

ซึ่งแตกต่างจากครั้งแรกที่อาดัมที่ฟังเสียงของสิ่งล่อใจและจากนั้นคำสั่งของพระเจ้าละเมิด

ในงานเขียนพันธสัญญาใหม่ได้มีการกล่าวของพระเยซูที่เขาถูกล่อลวงในพื้นที่ของชีวิตของเขาทุกคนและยังเป็นคนที่มีอยู่จริงไม่ว่าพระเจ้าทรงต่อต้านทั้งหมดของการล่อลวงของล่อใจให้ชั่ว การกำหนดและการตกตะกอนเพื่อความรอดของมนุษย์ การตั้งค่าสำหรับคนอีกครั้งที่มีความสัมพันธ์กับผู้สร้างสวรรค์ของพวกเขา ชำระที่โดยความเชื่อในพระเยซูและในการเกิดจิตวิญญาณอีกครั้งหนึ่งสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานในการควบคุมของสิ่งมีชีวิตหนึ่งมีอำนาจเหนือบาปของ

Past Beliefs, Religion Cause of Failure Warning, Norman-Oetker, Protestant-Christian-Missionary, L.A.M.-Christian-Outreach.

Norman-Oetker, Protestant-Christian-Missionary, L.A.M.-Christian-Outreach, Mae-HongSon-Thailand, Prison-Reynosa-Mexico, English-Class, St.-Charles-Missouri-US.

I’ve try to start this article in several different ways. I’m left with a series of continual thoughts formed by people of the past who knew about God, then the recent past, and eventually today March 2012

In the year of world 1.

God’s words to Adam were for him not to eat of a certain tree, Adam then told Eve. The devil tempted Eve in part by appeasing to her vanity. Thus, Eve convince herself that what God had said really didn’t mean exactly that, and therefore, she added, what she thought it should be or of how it was to be interpreted, and the result being different from what God had plainly stated. Eve disobeyed and sinned along with Adam. Thus, bringing on all generations, the scourge of sin and death. Mans Original Sin.

God promised to Adam and Eve and to all thereafter, that He was going to have one to come born of a woman, that would destroy the results of Adam’s disobedience to God, one that would destroy Sin’s power over mankind.

The next 1500 years, mankind, for the most part stop believing and trusting God for the promised Redeemer to come, except for the family of Noah. Thus, Adam’s descendents convinced themselves, as Eve convinced herself that what God had said really didn’t mean exactly that, and therefore, they added, what they thought it should be, or, of how it was to be interpreted, and the result being different from what God had plainly stated, just as Eve had done, therefore in following their own beliefs brought severe judgments from God upon them.

The year of the world 1657.

The entire world’s devastating flood, was the results mankind’s abominable sins against God. God being the supreme creator and lawgiver, He therefore determined the punishment, for such horrendous acts. God justice, the consequences of the punishment for these acts against God, Is called the wrath, the fury of God, therefore this punishment, God’s wrath, required total destruction of the world by flood.

All were destroyed except the family of Noah. They, the family of Noah, in the year of the world 1657, continued to believe the promise that was handed down from their forefather Adam from God. “ that, God promised to Adam and Eve and to all thereafter, that He was going to have one to come born of a woman, that would destroy the results of Adam’s disobedience to God, one that would destroy Sin’s power over mankind.”

Year of the world 1770.

Man, within a short 250 years period, again, left the the promised that their father Noah had told them of God sending through the seed of the woman, of the one, who in crushing and destroying the power of sin over mankind, would be bruised in doing so. The people followed another, followed not the promise of God given to Adam. They decided to build a tower to heaven, in which God caused language confusion; thus, the work to the tower of Babel cease. Once again we can read of the plain command of God not being obeyed and trusted upon, in that what God had said to Adam, would in fact, come to pass, and that man in all of his ways is unable to add or take away that which is ordained from on high.

Year of the world 4000.

Jesus coming to the world, His birth fulfilled all of Jewish prophecies in regard to the Messiah. The Hebrew nation, the Jewish people purpose was to present Jesus to the world. Hebrew history is quite glorious, for those who remained true to what God had said for them to do.

The Jewish nation’s purpose was to introduce the New Covenant, to all the world through the Messiah Jesus. In addition, Hebrew history is replete with those that decided not believe God. Jesus is God’s purpose to save and exchange humanity’s sin, to one of becoming the son’s of God, by men being converted by the Holy Spirit of God. For those that have accepted God’s plan of Salvation, through Christ, can now, as in the past, become the new creature in Christ, by the supernatural power of the Holy Spirit of God. All persons of the past, the present, and the future have to use faith in order to received God’s Messiah, Jesus. God through Jesus has joined all people of the world equally. Jesus dying on the Cross, his life offered, was a sacrifice to God the Father, for the removal of mankind’s sin, committed in Genesis by the first parents Adam and Eve.

All people now, are freed from the controlling power of Satan, the devil and his demons that roamed the earth, tempting and deceiving the weak, and encouraging the rebels against God. – The purpose that Jesus gave the great Commission Call to all of those that believe in Him, is for them to do just that, to go forth.

The gospel message of mankind’s freedom, freedom from sin, bondage’s and death, freedom, salvation through Christ Jesus. The Christian is the one that is supernaturally transformed. Today, for all that claim, that they are Christians, they are indeed commanded to obey Christ, and His words.

To go forth, alleluia, and to teach and make disciples to Christ. To set the captives free, being freed by the knowledge of the gospel message, man being freed from their servitude unknowingly, to a cruel and tyrannical demon of hell. It’s this spirit of wickedness, that Christ defeated, glory to His name. Those who now trust in Jesus, have the victory, for their salvation in Christ has freed them from sin’s grip. Now, through faith and belief in God, in His Word, you can have unlimited options, trust now and obey. God has a plan just for you, do you believe Him?

Tell the world of their salvation through Christ, go and teach and make disciples, not make disciples to some dry, spiritually dead group of relgionists, but saved into the lively hope of Christ, His church, the men and women who have given all of their lives unto the Lord.

Where that newly born, that new person in Christ, that Christian, hears a living gospel message, couple with a life unto the Lord. That in fact, gives life, allows the waters of the springs of God, to burst forth from those that have surrendered all. They that have renounced the god of this world, have now, and most willfully, decided to serve the God of the Bible, and not the riches of this world, leaving the controlling power of this world’s riches, abandoning all of this most wretched life. To exchange that which was dead and in sin and trespasses, to now by faith, having the son of God, Jesus, as one’s Lord and Savior.

The Christian going forth, sharing and explaining salvation through Christ. Sharing into what God the Father gives to all that will come. Freely and lovingly as Christ sounds the clarion’s call to those that have the opportunity, to not only have a new life, but with the accompanying abundant grace from the Father, one will have a lively faith from Him, the Creator of all.

As the message from God’s Christ goes out, through the obedient Christians, the only message of importance, the one of eternal life, and the only way of redemption. Christ and accepting Him as your personal redeemer, accepting and laying you life before Him, taking your life and stripping away all of the suppose religions of the world, all of the goodness that one has of self, to the total surrender, the acceptance of the biblical truths within the Protestant Christian Bible New Testament, no other.

It’s then as one has a full repentance, one cannot have a partial birth as a new person in Christ, if your life is still about your family, friends and work and then Christ, thereafter, when it’s convenient for you to fit HIM in, then you have not been born again.

Repentance is the willful stopping of one action, and the turning completely to the actions of the new. If your life is a partial birth, in the things about God, you are not a Christian, you have allow your ears to only hear what is in your own self interest.

Beware of such a stance before God, for in the Judgment Day to come, those in Christ welcome it gladly, excitedly, to hear the words of their blessed Savior saying to His believers, “well done good and faithful servant.” Yet, to the others He states plainly, “depart from me, I’ve never known you, depart to the place prepared for the unbelievers, the devil and His angels.”

Salvation, and then to the soon return of Jesus to this planet. This is the gospel message that Christ has indeed saved all! All that will turn to Him and Him only, as revealed to us within the Protestant Christian Bible New Testament. God’s new family, with Christ only as the head of His family the church, the new family is all that have been born again spiritually by God, the new birth is to those who have accepted Christ as God’s redeemer.

All that have accepted Jesus, as the only way salvation. Jesus, and the acceptance of His redemption plan of salvation is for all of mankind, this is the only way that sin can be removed from one’s life.

Those who understand, those who have decided, those who believe only in the the Bible’s New Testament as being the direction and guide for the Christian today, found in the Protestant Christian New Testament, and most importantly one will need to accept and believe by faith. Believing by faith is what is lacking today.

In my own private readings of others of the faith, a point was highlighted to my mind, as I read a description of one believing in themselves, that they were indeed a Christian, that what they believed, and did with their lives since becoming a Christian was correct.

That their actions and words, demonstrated that they were a Christian, and yet, these weren’t. – How can that be?

It was that the person believed in themselves, by their now actions within the religious world, their statements of faith, and conduct aptly shows them to be Christian. Their faith demonstrated thus far was a faith on their life now, as they have joined the Christian religion, whereupon, they know that they have done this or that, as the Bible teaches.

Faith is believing, believing in something you can’t see or touch. Believing in something that is unseen, and in this case, one’s faith is that God is in totally control. One can examine one’s life and answer yes, that you have in fact changed your ways, you now believe in Christ, you read the Bible, you try and practice and share Christ with all you come in contact with.

You know you are a Christian.

The faith you have, is that you believe yourself, that in fact, you are changed and are a Christian, you absolutely positive about that, and you can prove it to anyone, you are able to explain the plan of salvation.

This is a ms-placed faith, this type of faith is not in God, but is the faith that you see within your self.

This is not faith believing on things not seen, but believing on things that one can see or touch. A good example, is the one, that is insecure, the realist.

He or she will say that they see no use to talk or go and say this or that to someone, for they think it’s a waste of effort and time. They conveniently close the account with some vague reference of how they’ll prayer for them.

This only is unbelief, not faith.

Believing that God is moving all things for one’s good, in all areas of one’s life, and that it’s that profession of faith, FAITH IN GOD, as one begins each day, that the sovereign, all knowing God, has everything working for the good of those who have their trust in Him.

Man’s only communication is by and through Faith. All humans have the ability to believe, to believe that Jesus is who God brought forth as His son, and is equal to God. Jesus is of the same spiritual substance as God the Father, and God the Holy Spirit, these three individual entities are inseparable. Jesus’ purpose then was to redeemed all humans. In order that all humans now have a way back to God. Jesus now is at the right hand of God, for one solitary purpose and that is to intercede to God the Father on our behalf, of our needs and desires.

Another look at Jesus’ history Jesus was born without sin. Jesus was conceived, not by a man and woman, Jesus’ conception was by the Holy Spirit of God. The Holy Spirit of God was that which brought forth a child within a virgin named Mary. Jesus lived a life, as the first Adam did before he sinned, that is, Adam was in a perfect union with God. One must always remember that God first formed the man Adam from the earth and God breathed life into him. The first Adam was without sin, Adam’s sinless state was of such a character that he was even unaware of right and wrong. Adam’s world was only of loving and caring for God first, and of all that was before him on the planet earth. It was in this innocent state that he choose to disobey, thus bringing sin and death to himself, and likewise to Eve, when Eve choose to disobey.

Then at that moment, upon willfully doing the action of eating of that which he was forbidden, that action instantaneously changed a magnificent person into a a dying person. The action of disobedience brought a change to the physical body, the change brought forth that which was unknown to Adam, and that was the horrors, now that invaded his mind. The agonies, that had heretofore been imprisoned in the beings, that were cast from heaven.

The devil and his angels, these rebellious sinful thoughts, of all that where lifted by pride within themselves, this and those, once glorious angels of God who through pride of their leader Lucifer, challenged God and His sovereignty. Their inward rebellious, defiant, sinful attitudes, these being unknown to Adam before, while in his previous innocent state now became clear and part of his new reality.

These evil fallen powerful spirits, and their unknown horrors, that they were capable of doing, within the spiritual world, as well as the physical, for later we find out these angelic spiritual being left their world, to invade the human world and even coexisted with the women of this planet.

That these abominable thoughts and actions, of these fallen spirits, these spirits that once served God, these, now fallen, with leader Lucifer. This knowledge of sin and degradation whas instantly brought to man’s consciousness. The first Adam now had to battle within his mind the thoughts of evil, the aspirations of demons, of temptations of fallen heavenly angels.

The man Adam had to decide to now believe God, and his promise of, Genesis 3;15, or to continue in the dark side of falsehood, lies, and deception, that came from the bottomless pit of Hell, that God had prepared for the rebels against God.

Prepared for Lucifer, and his fallen angels, who had violated God’s sovereignty, in their heavenly war against God, by Lucifer and his angels.

Jesus was to set and example of NOT sinning. Of not sinning as a full ordinary man, a man that wasn’t born by two sinful parents, but brought forth of a virgin, who was conceived by the Holy Ghost.

Mary the mother of Jesus was born in sin, as the Bible plainly states, that all people are born in sin. It was this union of the Holy Spirit of God that brought forth a man and a God, brought forth a man that was as flesh of flesh and bone of bone of humanity, and, also was spiritually in existence as God.

Note: there are some that believe that Mary is a god, which is incorrect, that being as some believe, let’s look at this situation as if she were a god. It would mean that the Holy Spirit of God would have sex with another god and then these two god persons would have a god son. Then, going along with that type of thinking further, Jesus would be a God totally and in no part human, and if no part human, then he would be incapable of pain, suffering, temptation as ordinary humans have. this is plainly a ridicules suggestion.

God the Father’s plan for the salvation of the world was to demonstrate that this fully God-man Jesus could and did resist all of sin’s temptations. Adam in the garden was commanded to not eat of one thing, there where no other commands, no other temptations.

Whereas Christ, for His thirty three years was tempted in everything of evil, of vile wickedness, that even came forth, from the demons of the bottomless pit, as these sinful ideals and temptations are brought to the consciousness of His mind, flouting, tempting the mind, to grasp and develop evil, to engage the ideal further, trying to make it a will full action of want, desirous of fulfilling, that which passes before one mind.

Jesus was exposed not to just one temptation as the first Adam was, no Jesus was expose openly before the demons of hell, of sinful men wickedness of their abominable actions. Jesus for thirty three years experience the continual barrage of sin’s thoughts. Yet, Jesus sin not.

Unlike the first Adam, who listened to temptation’s voice, and then transgressed God’s command.

In the New Testament writings, it is said of Jesus, that He was tempted in every area of His life, and yet, as a physical man, not as a God, He resisted all of the tempter’s temptations. Setting and settling, the order of man’s salvation. Setting for man, to once again, have a relationship with their Heavenly Creator. Settling, that by faith in Jesus, and in being spiritually born again, one can live a life without having the controlling power of sin dominating one’s life.

אמונות האחרונות,Hebrew and Englsh, גורמים דת של אי אזהרה, עברית ואנגלית, נורמן, Oetker, פרוטסטנטים, נוצרים מיסיונרית, לאם, נוצרים Outreach
Writer’s List, The Fundamentals, Norman Oetker Protestant Christian Missionary