Thailand and English ไทยและภาษาอังกฤษ พระเยซู ‘Rebirth จิต แล้วข้ามสะพานทุกวันเป็นจริงของคนใหม่ในพระเยซูคริสต์ที่นับถือศาสนาคริสต์ กลอนความศรัทธาของนิกายโปรเตสแตนต์พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ Thai and English. Jesus’ Spiritual Rebirth. Then to Cross the BRIDGE into the Daily Reality of the New Person In Christ, the Christian. Faith Verses of the Protestant Bible New Testament.

Thai and English

พวกเขาออกจากการปฏิบัติทั้งหมดของพระเยซู!
มีคุณ?
ไม่วจนะของพระเจ้า, โทรของเขาและวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตของคุณมาให้คุณ?
ได้ตัดสินใจที่จะคุณระงับ?
ความคิดของตัวเอง?
ได้ You lied to พระวิญญาณบริสุทธิ์
อานาเนียและ Sapphira ภรรยาพวกเขากล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้อีก การกระทำ 05:01
พวกเขาสิ้นสุดในนรก
สำหรับเรื่องโกหกอย่างต่อเนื่อง
ที่พวกเขาจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งจากพระเจ้า
คุณพูดว่าคุณให้ทุกคนที่จะพระเจ้า?
ไม่คุณให้ทั้งหมดของชีวิตของคุณหรือไม่
สำนึกผิด! กลับไปสอนของพระเยซูข้อความจริงของ!
ลา palabra de Dios Vino,
Que retener decidió
Luego, para mentir
อัล Espiritu Santo como
¿ Ha dicho Que ดิโอ le
Toda ซู Vida หรือไม่? ¡Arrepentíos!
แองส์ Espanol y
สังเกตการณ์ Bridge.Those ของศาสนาของเราภายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างง่ายดายสามารถสรุปได้ว่ากลุ่มเหล่านี้ศาสนาที่อ้างว่าเป็นชาวคริสต์ที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นพวกเขาที่จะตัดสินใจในสิ่งที่พวกเขาจะเชื่อและปฏิบัติผู้ที่ได้ตอบสนองความต้องการของพระเจ้าสำหรับการเกิดจิตวิญญาณอีกครั้งที่พวกเขามีหนังสือคู่มือเพียงหนึ่งที่ได้รับจากพระเจ้าให้กับพวกเขาสำหรับชีวิตของพวกเขาในขณะนี้ในปี 2013 คำสอนคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์จะขึ้นอยู่กับพระคัมภีร์เหล่านี้ด้านล่างสำหรับถ้าหนึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้านล่างจากนั้นผู้ที่เข้าใจความต้องการของการเป็นคนใหม่ในพระคริสต์เข้าใจว่าหนึ่งต้องที่จะสำนึกผิดกลับใจคือการหยุดชีวิตหนึ่งของการเปลี่ยนไปรอบ ๆ เพื่อเชื่อฟังความจริงพันธสัญญาใหม่ของโปรเตสแตนต์คริสเตียนพันธสัญญาใหม่ที่เขียนโดยคริสร์อัครสาวกและรจนา ความรักและความเชื่อและถูกอภัยและได้รับการยอมรับโดยพระเยซูเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของความจริงของการเกิดจิตวิญญาณอีกครั้ง การกลับใจคือสิ่งหนึ่งที่ว่าเพียงเกี่ยวกับผู้นำนิกายโปรเตสแตนต์ไม่เต็มใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับในการหนึ่งที่จะกลายเป็นเกิดคริสเตียนเวทย์มนต์อีกครั้งถ้าหนึ่งไม่เชื่อฟังคำพูดของพระคริสต์อัครสาวกและรจนาแล้วหนึ่งไม่ได้สำนึกผิด ดังนั้นหนึ่งไม่ได้ถูกบันทึกยังไม่ได้รับอีกครั้งเกิดจิตวิญญาณ หนึ่งจากนั้นก็เป็นเพียงการตัดสินใจทางศาสนา person.A สติเป็นสิ่งที่จำเป็นในการระงับชั่วคราวของพระคริสต์พวกอัครสาวกและรจนาความจริงของเท่าที่พบเฉพาะภายในโปรเตสแตนต์คริสเตียนพันธสัญญาใหม่ ชาวโรมัน 10:17 ดังนั้นความเชื่อที่ได้ยินมาจากข้อความและข้อความที่ได้ยินคำพูดของพระเยซูคริสต์ดังนั้นคริสตจักรสะพานของข้อความหลักสำหรับคนใหม่ในพระคริสต์เกิดเวทย์มนต์อีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อในการทำความเข้าใจของพระเจ้าและนั่นคือความเชื่อในคำพูดของเขาโปรเตสแตนต์คริสเตียนพันธสัญญาใหม่
แมทธิว 17:20 เขาตอบว่า “เพราะคุณมีความเชื่อน้อยดังนั้น. ฉันบอกความจริงถ้าคุณมีความเชื่อมีขนาดเล็กเป็นเมล็ดมัสตาร์ดคุณสามารถพูดกับภูเขานี้ ‘ย้ายจากที่นี่มี’ และจะย้าย ไม่มีอะไร. จะเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ. ”
แมทธิว 21:21 พระ​​เยซูตอบว่า “ฉันบอกความจริงถ้าคุณมีความเชื่อและไม่สงสัยไม่เพียง แต่คุณสามารถทำสิ่งที่ได้กระทำลงไปต้นมะเดื่อ แต่คุณยังสามารถพูดกับภูเขานี้ ‘จงไปโยนตัวเองลงไปในทะเล และมันจะทำ
แมทธิว 14:31 พระ​​เยซูทันทีเอื้อมมือออกมือของเขาและจับเขา “คุณมีความเชื่อน้อย” เขากล่าวว่า “ทำไมคุณสงสัย?”
แมทธิว 15:28 แล้วพระเยซูตรัสตอบ “หญิงคุณมีความเชื่อที่ดี! คำขอของคุณจะได้รับ.” และลูกสาวของเธอได้รับการเยียวยาจากชั่วโมงเป็นอย่างยิ่งที่
แมทธิว 9:2 ผู้ชายบางคนนำมาให้เขาเป็นอัมพาตนอนอยู่บนเสื่อ เมื่อพระเยซูทรงเห็นความศรัทธาของตนเขาพูดกับอัมพาต “พาหัวใจลูกชาย; บาปของคุณได้รับการอภัย.”
ฮีบรู 11:01 ตอนนี้ความเชื่อจะถูกตรวจสอบในสิ่งที่เราหวังและบางสิ่งที่เราไม่เห็น
1 เปโตร 1:21 ผ่านเขาคุณเชื่อในพระเจ้าที่เขายกมาจากความตายและสรรเสริญเขาและเพื่อให้ความศรัทธาและความหวังของคุณอยู่ในพระเจ้า
1 เปโตร 1:7 เหล่านี้ได้มาเพื่อความเชื่อของท่าน – ของมีค่ามากกว่าทองซึ่ง perishes กลั่นแม้ว่าโดยไฟ – อาจจะได้รับการพิสูจน์ของแท้และอาจส่งผลในการสรรเสริญสง่าราศีและเกียรติเมื่อพระเยซูคริสต์ถูกเปิดเผย
ติตัส 1:02 ศรัทธาและความรู้ที่วางอยู่บนความหวังของชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าที่ไม่โกหกสัญญาก่อนเริ่มต้นของเวลา,
2 โครินธ์ 5:07 เราอาศัยอยู่โดยความเชื่อไม่ได้ด้วยสายตา
1 โครินธ์ 15:14-17 และถ้าพระคริสต์ไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นเทศนาของเราจะไม่ได้ผลและเพื่อเป็นความเชื่อของคุณยิ่งไปกว่านั้นเราจะพบแล้วจะพยานเท็จเกี่ยวกับพระเจ้าสำหรับเราได้เบิกความเกี่ยวกับพระเจ้าที่เขายกมาจากความตายของพระคริสต์ แต่เขาไม่ได้ยกให้เขาถ้าในความเป็นจริงที่ตายแล้วยังไม่ได้ยกขึ้น เพราะถ้าตายจะไม่ยกขึ้นแล้วพระคริสต์ไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นทั้ง และถ้าพระคริสต์ไม่ได้รับการขึ้นมาความเชื่อของคุณไร้ประโยชน์; คุณยังคงอยู่ในความผิดของคุณ
1 เปโตร 1:5-9 ที่ผ่านศรัทธาจะป้องกันด้วยอำนาจของพระเจ้าจนกระทั่งการมาถึงของความรอดคือพร้อมที่จะเปิดเผยในครั้งสุดท้ายที่ในการนี​​้คุณอย่างมากชื่นชมยินดี แต่ตอนนี้เพียงเล็กน้อยในขณะที่คุณอาจจะต้องประสบความเศร้าโศกในทุกชนิดของการทดลอง เหล่านี้ได้มาเพื่อความเชื่อของท่าน – ของมีค่ามากกว่าทองซึ่ง perishes กลั่นแม้ว่าโดยไฟ – อาจจะได้รับการพิสูจน์ของแท้และอาจส่งผลในการสรรเสริญสง่าราศีและเกียรติเมื่อพระเยซูคริสต์ถูกเปิดเผย แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้เห็นเขาที่คุณรักเขา;และแม้ว่าคุณไม่เห็นเขาขณะนี้คุณเชื่อในตัวเขาและจะเต็มไปด้วยความสุขและความรุ่งเรืองสุดที่จะพรรณนาได้สำหรับคุณได้รับเป้าหมายของความเชื่อของคุณรอดของจิตวิญญาณของ
1 จอห์น 5:04 สำหรับทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าครอบงำโลก นี่คือชัยชนะที่ได้เอาชนะโลกแม้ความเชื่อของเรา
1 โครินธ์ 16:13 ระวังของคุณยืนมั่นคงในความเชื่อ; เป็นผู้ชายที่กล้าหาญ; มีความแข็งแรง
1 ทิโมธี 6:11 แต่คุณคนของพระเจ้าหนีจากทั้งหมดนี้และติดตามความชอบธรรมเคร่งศาสนาความเชื่อความรักความอดทนและความอ่อนโยน
1 เปโตร 5:09 Resist เขามั่นคงในความเชื่อ, เพราะคุณรู้ว่าพี่ชายของคุณทั่วโลกกำลังอยู่ระหว่างชนิดเดียวกันของความทุกข์
1 Thessalonians 1:03 เราอย่างต่อเนื่องจำก่อนที่จะพระเจ้าและพระบิดาของเราการทำงานของคุณที่ผลิตโดยความเชื่อแรงงานของคุณได้รับแจ้งจากความรักและความอดทนของคุณแรงบันดาลใจจากความหวังในองค์พระเยซูคริสต์
1 โครินธ์ 2:5 เพื่อความเชื่อของท่านอาจจะไม่เหลือภูมิปัญญาของผู้ชาย แต่ในอำนาจของพระเจ้า
ฮีบรู 11:1-39 ตอนนี้ความเชื่อจะถูกตรวจสอบในสิ่งที่เราหวังและบางสิ่งที่เราไม่เห็น นี่คือสิ่งที่คนโบราณมีการยกย่องสำหรับ โดยความเชื่อที่เราเข้าใจว่าจักรวาลเป็นที่ตั้งคำสั่งของพระเจ้าเพื่อให้สิ่งที่เห็นก็ไม่ได้ทำออกมาจากสิ่งที่มองเห็น โดยความเชื่อที่นำเสนอ Abel พระเจ้าเสียสละดีกว่า Cain ไม่ โดยความเชื่อที่เขาถูกแขวนคอเป็นคนชอบธรรมเมื่อพระเจ้าทรงตรัสกันของข้อเสนอของเขาและโดยความเชื่อว่าเขายังคงพูดถึงแม้เขาจะตาย โดยความเชื่อเอนอ็อคถูกนำมาจากชีวิตนี้เพื่อที่เขาไม่ได้พบการตายของ; เขาไม่สามารถพบได้เพราะพระเจ้าได้นำเขาออกไป สำหรับก่อนที่เขาจะถูกนำตัวเขาถูกแขวนคอเป็นคนที่ยินดีที่พระเจ้า และไม่มีความเชื่อมันเป็นไปไม่ได้ที่จะโปรดพระเจ้าเพราะทุกคนที่มากับเขาต้องเชื่อว่าเขามีอยู่และบอกว่าเขารีวอร์ดผู้ที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจังโดยความเชื่อของโนอาห์เมื่อเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เห็นยังอยู่ในความกลัวที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อหีบช่วยครอบครัวของเขา โดยความเชื่อของเขาที่เขาประณามโลกและกลายเป็นทายาทของความชอบธรรมที่มาพร้อมด้วยความศรัทธา โดยความเชื่อของอับราฮัมเมื่อเรียกไปสถานที่ที่เขาจะได้รับในภายหลังเป็นมรดกของเขาเชื่อฟังและเดินแม้เขาจะไม่ทราบว่าเขากำลังจะ โดยความเชื่อที่เขาทำบ้านของเขาในดินแดนเหมือนคนแปลกหน้าในต่างประเทศ;เขาอาศัยอยู่ในเต็นท์ขณะที่ไอแซกและจาค็อบซึ่งเป็นทายาทกับเขาจากสัญญาเดียวกัน เขาได้รอคอยที่จะเมืองที่มีฐานรากซึ่งสถาปนิกและสร้างเป็นพระเจ้า โดยความเชื่อของอับราฮัม, แม้เขาจะเป็นอายุที่ผ่านมา – และซาร่าห์เองก็เป็นหมัน – ถูกเปิดใช้งานจะกลายเป็นพ่อเพราะเขาคิดว่าเขาซื่อสัตย์ที่ได้ทำสัญญา และดังนั้นจากนี้ชายคนหนึ่งและเขาเหมือนตายมาลูกหลานเป็นจำนวนมากเป็นดาวในท้องฟ้าและเป็นนับไม่ถ้วนเป็นทรายบนฝั่งทะเลคนทั้งหมดเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อเมื่อพวกเขาเสียชีวิต พวกเขาไม่ได้รับสิ่งที่สัญญาพวกเขาเห็นเพียงพวกเขาและยินดีต้อนรับพวกเขาจากระยะไกล และพวกเขาก็ยอมรับว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวและคนแปลกหน้าบนโลก คนที่พูดอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังมองสำหรับประเทศของพวกเขาเอง ถ้าพวกเขาได้รับความคิดของประเทศที่พวกเขาทิ้งพวกเขาจะได้มีโอกาสที่จะกลับมา แทนพวกเขาถูกโหยหาประเทศที่ดีกว่า – สวรรค์หนึ่งดังนั้นพระเจ้าไม่ละอายใจที่จะเรียกว่าพระเจ้าของพวกเขาสำหรับเขาได้เตรียมเมืองสำหรับพวกเขา โดยความเชื่อของอับราฮัมเมื่อพระเจ้าทรงทดสอบเขาเสนอไอแซกที่เสียสละ ใครที่ได้รับพระสัญญาเป็นเรื่องที่จะเสียสละลูกชายคนเดียวของเขาแม้ว่าพระเจ้าทรงตรัสกับเขาว่า “มันเป็นไอแซกผ่านที่ลูกหลานของคุณจะต้องคำนึง.” อับราฮัมให้เหตุผลว่าพระเจ้าจะเพิ่มคนตายและ figuratively พูดเขาไม่ได้รับไอแซกกลับมาจากความตาย โดยความเชื่อที่ไอแซกจาค็อบมีความสุขและเอเซาในเรื่องอนาคตของพวกเขาโดยความเชื่อจาค็อบเมื่อเขากำลังจะตายมีความสุขของแต่ละคนของโจเซฟและบูชาในขณะที่เขาโน้มตัวอยู่ด้านบนของพนักงานของเขา โดยความเชื่อโจเซฟเมื่อสิ้นสุดของเขาอยู่ใกล้ ๆ พูดถึงการอพยพของชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระดูกของเขา โดยพ่อแม่ศรัทธาของโมเสสซ่อนเขาเป็นเวลาสามเดือนหลังจากที่เขาเกิดเพราะพวกเขาเห็นเขาก็ไม่ได้เด็กธรรมดาและพวกเขาก็ไม่กลัวคำสั่งของพระราชา โดยความเชื่อโมเสสเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาปฏิเสธที่จะเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นลูกชายของลูกสาวของฟาโรห์เขาเลือกที่จะทำร้ายพร้อมกับคนของพระเจ้ามากกว่าที่จะสนุกกับความสุขของความบาปในช่วงเวลาสั้น เขาได้รับการยกย่องอับอายเพื่อประโยชน์ของพระคริสต์ในฐานะของค่าที่มากกว่าสมบัติของอียิปต์เพราะเขาเป็นคนมองไปข้างหน้าเพื่อให้รางวัลแก่เขา โดยความเชื่อที่เขาออกจากอียิปต์ไม่กลัวความโกรธของกษัตริย์; เขาพยายามเพราะเขาเห็นเขาที่มองไม่เห็น โดยความเชื่อที่เขาเก็บไว้ปัสกาและโรยเลือดเพื่อให้เรือพิฆาตของลูกคนหัวปีจะไม่สัมผัสลูกคนหัวปีของอิสราเอลโดยความเชื่อของคนผ่านทะเลแดงเป็นบนบก; แต่เมื่อชาวอียิปต์พยายามที่จะทำเช่นนั้นพวกเขาจะถูกจมน้ำตาย โดยความเชื่อผนังของเจริโคลดลงหลังจากที่คนเดินรอบ ๆ พวกเขาเป็นเวลาเจ็ดวัน โดยความเชื่อราหับหญิงโสเภณีเพราะเธอยินดีต้อนรับสายลับที่ไม่ได้ถูกฆ่าตายด้วยคนที่ไม่เชื่อฟัง และสิ่งที่มากขึ้นผมจะพูด?ฉันไม่ได้มีเวลาที่จะบอกเกี่ยวกับพระคัมภีร์, Barak, แซมซั่นเยฟธาห์เดวิดซามูเอลและศาสดาที่ผ่านราชอาณาจักรเอาชนะความศรัทธาความยุติธรรมยาและได้รับสิ่งที่ถูกสัญญาไว้ที่ปิดปากสิงโตดับความโกรธของ เปลวไฟและหนีคมดาบ; มีความอ่อนแอก็หันเพื่อความแข็งแรงและกลายเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้และถูกส่งกองทัพต่างประเทศ ผู้หญิงที่ได้รับของพวกเขาตายกลับยกชีวิตอีกครั้งคนอื่น ๆ ถูกทรมานและปฏิเสธที่จะได้รับการปล่อยตัวเพื่อว่าพวกเขาอาจได้รับการฟื้นคืนพระชนม์ดี บางยุทธการเผือดและเฆี่ยนตีคนอื่น ๆ ในขณะที่ยังถูกล่ามโซ่และขังอยู่ในคุก พวกเขาถูกขว้างด้วยก้อนหิน; พวกเขาเลื่อยในสองพวกเขากำลังจะตายด้วยดาบ พวกเขาเดินแกะและ goatskins, ยากจนรังแกและทำร้ายโลกไม่ได้ค่าของพวกเขา พวกเขาเดินไปในทะเลทรายและภูเขาและในถ้ำและหลุมในพื้นดินเหล่านี้ล้วนยกย่องสำหรับความศรัทธาของตนยังไม่มีของพวกเขาได้รับสิ่งที่ได้รับสัญญา
1 Thessalonians 3:07 ดังนั้นพี่น้องในทุกความทุกข์และการประหัตประหารของเราที่เราได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับคุณเพราะศรัทธาของท่าน
1 โครินธ์ 13:02 ถ้ามีของขวัญของคำพยากรณ์และสามารถเข้าใจความลึกลับและความรู้ทุกอย่างและถ้าฉันมีความเชื่อว่าสามารถย้ายภูเขา แต่ยังไม่ได้รักฉันไม่มีอะไร
2 โครินธ์ 1:24 ไม่ว่าเราลอร์ดมันมากกว่าความเชื่อของคุณ แต่เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อความสุขของคุณเพราะมันคือการศรัทธาที่ท่านยึดมั่น
2 ทิโมธี 4:7 ฉันได้ต่อสู้กับการต่อสู้ที่ดีฉันได้จบการแข่งขันผมได้รักษาความเชื่อ
ทำหน้าที่ 26:18 จะเปิดตาของพวกเขาและทำให้พวกเขาจากความมืดกับแสงและจากอำนาจของซาตานพระเจ้าเพื่อว่าพวกเขาอาจได้รับการอภัยจากบาปและสถานที่ในหมู่ผู้บริสุทธิ์โดยความเชื่อในตัวฉัน. ‘
เอเฟซัส 2:8 เพราะมันเป็นโดยพระคุณคุณได้รับการบันทึกไว้ด้วยความเชื่อและเรื่องนี้ไม่ได้มาจากตัวเองมันเป็นของขวัญจากพระเจ้า
เอเฟซัส 6:16 นอกจากทั้งหมดนี้ใช้เวลาถึงโล่ของความเชื่อด้วยซึ่งคุณสามารถดับทั้งหมดลูกศรเพลิงของสิ่งชั่วร้าย
กาลาเทีย 3:11-12 ชัดเจนไม่มีใครเป็นธรรมก่อนที่พระเจ้าตามกฎหมายเพราะ “ความชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อ.” กฎหมายไม่ได้ขึ้นกับความเชื่อในทางตรงกันข้าม “คนที่ไม่สิ่งเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่โดยพวกเขา.”
กาลาเทีย 3:22-26 แต่คัมภีร์บอกว่าโลกทั้งโลกเป็นนักโทษของบาปเพื่อให้สิ่งที่สัญญาไว้, ได้รับโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์อาจจะมีการมอบให้กับผู้ที่เชื่อ ก่อนที่จะเชื่อเรื่องนี้มาเราถูกจัดขึ้นนักโทษตามกฎหมาย, ล็อคจนถึงศรัทธาควรจะเปิดเผย ดังนั้นกฎหมายถูกขังอยู่ในค่าใช้จ่ายเพื่อนำเราไปสู่​​พระคริสต์ว่าเราอาจจะเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ ตอนนี้ความเชื่อที่มีมาเราไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายท่านเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์
กาลาเทีย 5:05 แต่โดยความเชื่อที่เรากระหายคอยผ่านทางพระวิญญาณ t เขาชอบธรรมที่เราหวังว่า
ฮีบรู 10:22 แจ้งให้เราเข้ามาใกล้พระเจ้าด้วยความจริงใจในการประกันเต็มรูปแบบของความศรัทธาที่มีหัวใจของเราในการทำความสะอาดพรมเราจากความรู้สึกผิดและมีร่างกายของเราล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์
ฮาบากุก 2:04 “ดูเขาบวมขึ้น; ความปรารถนาของเขาไม่ตรง – แต่คนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อของเขา –
ฮีบรู 12:2 Let เราในการแก้ไขตาของเราในพระเยซูผู้เขียนและ perfecter ความเชื่อของเราที่มีความสุขสำหรับชุดก่อนที่เขาทนข้าม, scorning อับอายของตนและนั่งลงที่ด้านขวามือของราชบัลลังก์ของพระเจ้า
เจมส์ 01:03 เพราะคุณรู้ว่าการทดสอบของความเชื่อของคุณพัฒนาความเพียร
จอห์น 14:12 เราบอกความจริงให้ทุกคนที่มีความเชื่อในตัวฉันจะทำสิ่งที่ฉันได้รับการทำ เขาจะทำสิ่งที่ยิ่งไปกว่านี้เพราะฉันจะไปหาพระบิดา
ลุค 17:6 เขาตอบ “ถ้าคุณมีความเชื่อมีขนาดเล็กเป็นเมล็ดมัสตาร์ดคุณสามารถพูดนี้ Mulberry Tree, ‘Be ถอนรากถอนโคนและปลูกในทะเล’ และมันจะเชื่อฟังปฏิบัติตาม
ชาวโรมัน 10:17 ดังนั้นความเชื่อที่ได้ยินมาจากข้อความและข้อความที่ได้ยินคำพูดของพระเยซูคริสต์

They Left All To Follow Jesus !
Have You?
Did God’s Word, His Calling, and Purposes, for your life come to you?
Have You decided to withhold?
Thinking of yourself?
Have You lied to the Holy Spirit?
Ananias, and wife Sapphira, They say one thing, but they did another. Acts 5:1.
They ended in hell,
for their continual lie.
In that they held back part from God.
Did you say you gave all to God?
Did you give all of your life?
Repent! Return to Gospel Message Truth’s!
La Palabra de Dios vino,
que decidió retener
Luego, para mentir
al Espíritu Santo como
¿Ha dicho que le dio
toda su vida? ¡Arrepentíos!
Espanol y Ingles.
The Bridge.Those casual observers of our religion within the United States, can easily conclude that these religious groups, who claimed to be Christians that within each of these groups, it is upon them to decide of what they’ll believe and practice. Those, who have meet God’s requirements, for being spiritually born again, they have only one guide book given from God to them, for their lives now in 2013. Protestant Christian Doctrines are based on these scriptures below, for if one will follow the guidelines set out below, then those who understand the requirements for becoming a New Person in Christ, understand that one need’s to repent. Repent is to stop one’s life, turning it around to obedience to the New Testament truths of the Protestant Christian New Testament, written by Christ, the Apostles, and the Evangelists. Loving and believing, and being forgiven and accepted by Jesus, these are the beginning truths of being spiritually born again. Repentance is the one thing, that just about all Protestant Leaders are reluctant to talk about, in order for one becoming a Spiritually Born Again Christian. For if one does not obey the words of Christs, the Apostles, and Evangelists, then one has not repented. therefore one is not saved, has not been spiritually born again. One then is only a religious person.A conscious decision is necessary, in the abeyance of Christ’s, the Apostles and Evangelists truth’s, as found only within the Protestant Christian New Testament. Romans 10:17 Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Therefore the Bridge Church’s core messages are for the New Persons in Christ, the Spiritually Born Again, to continue on in their understanding of God, and that is through Faith in His Word, the Protestant Christian New Testament.
Matthew 17:20 He replied, “Because you have so little faith. I tell you the truth, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, ‘Move from here to there’ and it will move. Nothing will be impossible for you. ”
Matthew 21:21 Jesus replied, “I tell you the truth, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, ‘Go, throw yourself into the sea,’ and it will be done.
Matthew 14:31 Immediately Jesus reached out his hand and caught him. “You of little faith,” he said, “why did you doubt?”
Matthew 15:28 Then Jesus answered, “Woman, you have great faith! Your request is granted.” And her daughter was healed from that very hour.
Matthew 9:2 Some men brought to him a paralytic, lying on a mat. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, “Take heart, son; your sins are forgiven.”
Hebrews 11:1 Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see.
1 Peter 1:21 Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God.
1 Peter 1:7 These have come so that your faith–of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire–may be proved genuine and may result in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed.
Titus 1:2 a faith and knowledge resting on the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time,
2 Corinthians 5:7 We live by faith, not by sight.
1 Corinthians 15:14-17 And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that he raised Christ from the dead. But he did not raise him if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile; you are still in your sins.
1 Peter 1:5-9 who through faith are shielded by God’s power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that your faith–of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire–may be proved genuine and may result in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him; and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls.
1 John 5:4 for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.
1 Corinthians 16:13 Be on your guard; stand firm in the faith; be men of courage; be strong.
1 Timothy 6:11 But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.
1 Peter 5:9 Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings.
1 Thessalonians 1:3 We continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ.
1 Corinthians 2:5 so that your faith might not rest on men’s wisdom, but on God’s power.
Hebrews 11:1-39 Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith we understand that the universe was formed at God’s command, so that what is seen was not made out of what was visible. By faith Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith he was commended as a righteous man, when God spoke well of his offerings. And by faith he still speaks, even though he is dead. By faith Enoch was taken from this life, so that he did not experience death; he could not be found, because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. By faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and became heir of the righteousness that comes by faith. By faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country; he lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. By faith Abraham, even though he was past age–and Sarah herself was barren–was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sand on the seashore. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised; they only saw them and welcomed them from a distance. And they admitted that they were aliens and strangers on earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Instead, they were longing for a better country–a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. By faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had received the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God had said to him, “It is through Isaac that your offspring will be reckoned.” Abraham reasoned that God could raise the dead, and figuratively speaking, he did receive Isaac back from death. By faith Isaac blessed Jacob and Esau in regard to their future. By faith Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph’s sons, and worshiped as he leaned on the top of his staff. By faith Joseph, when his end was near, spoke about the exodus of the Israelites from Egypt and gave instructions about his bones. By faith Moses’ parents hid him for three months after he was born, because they saw he was no ordinary child, and they were not afraid of the king’s edict. By faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh’s daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. By faith he left Egypt, not fearing the king’s anger; he persevered because he saw him who is invisible. By faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. By faith the people passed through the Red Sea as on dry land; but when the Egyptians tried to do so, they were drowned. By faith the walls of Jericho fell, after the people had marched around them for seven days. By faith the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised; who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword; whose weakness was turned to strength; and who became powerful in battle and routed foreign armies. Women received back their dead, raised to life again. Others were tortured and refused to be released, so that they might gain a better resurrection. Some faced jeers and flogging, while still others were chained and put in prison. They were stoned; they were sawed in two; they were put to death by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted and mistreated, the world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, and in caves and holes in the ground. These were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised.
1 Thessalonians 3:7 Therefore, brothers, in all our distress and persecution we were encouraged about you because of your faith.
1 Corinthians 13:2 If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing.
2 Corinthians 1:24 Not that we lord it over your faith, but we work with you for your joy, because it is by faith you stand firm.
2 Timothy 4:7 I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.
Acts 26:18 to open their eyes and turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me.’
Ephesians 2:8 For it is by grace you have been saved, through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God.
Ephesians 6:16 In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one.
Galatians 3:11-12 Clearly no one is justified before God by the law, because, “The righteous will live by faith.” The law is not based on faith; on the contrary, “The man who does these things will live by them.”
Galatians 3:22-26 But the Scripture declares that the whole world is a prisoner of sin, so that what was promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. Before this faith came, we were held prisoners by the law, locked up until faith should be revealed. So the law was put in charge to lead us to Christ that we might be justified by faith. Now that faith has come, we are no longer under the supervision of the law. You are all sons of God through faith in Christ Jesus,
Galatians 5:5 But by faith we eagerly await through t he Spirit the righteousness for which we hope.
Hebrews 10:22 let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water.
Habakkuk 2:4 “See, he is puffed up; his desires are not upright– but the righteous will live by his faith–
Hebrews 12:2 Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
James 1:3 because you know that the testing of your faith develops perseverance.
John 14:12 I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than these, because I am going to the Father.
Luke 17:6 He replied, “If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, ‘Be uprooted and planted in the sea,’ and it will obey you.
Romans 10:17 Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ.

Routine, Norman Oetker, Protestant Christian Missionary, L.A.M. Christian Outreach Inc 1978, Thai people in Mae Hongson and northern Thailand, Mong Njua tribesman in Naipapat Thailand, Prison Outreach: Saint Charles Missouri, Ban Quang Prison Bangkok Thailand, Reynosa Prison in Mexico,Bible and English Class within local churches to non-English speakers above mentioned, Saint Charles Missouri US. February 2013.
Joel Osteen a False Teacher